برای تعیین دوزینگ پمپ مناسب می بایست به فاکتور های مختلفی مانند دبی، دمای محیط، فشار محیط و سیال مورد به کارگیری اعتنا کرد. لوله طويلي را در لحاظ بگيريد كه يك انتهاي آن بسته شده است، در صورتی که اين لوله را مالامال از آب كرده و آن را به طور وارونه در تشك حاوي آب قرار دهيم، سطح آب در باطن لوله رفته پايين مي آيد و اين کار تا زماني كه فشار هواي خارج ( اتمسفر ) و فشار حاصل از ستون آب به درون لوله به يك میزان برسند، ادامه خواهد يافت. احوال قرار گرفتن پروانه در پوسته باید به نحوی باشد که فاصله میان آن و پوسته دست کم ممکن باشد.این فاصله سبب می‌شود که مایع در میان پوسته وپروانه قرار گرفته از یک طرف آن راروغن کاری کندوازطرف دیگرمانع سایش پوسته و پروانه شود.به این دلیل نباید همین مدل پمپ را سوای مایع رویه اندازی کرد.پمپ ای فرار ازمرکز توان تولید فشار بالا را ندارند لذا برای وصال به فشار بالا از یک‌سری پروانه ای ها استفاده میشود.این پمپ به جهت حجم فراوان و فشار زیر بهترین راندمان را دارد.میتوان جریان خروجی را بردن اینکه درداخل فشار زیاد شودبدون هیچ خطری متوقف کرد.همچنین همین پمپ ها جریان خروجی یکنواختی دارند.اگراین نوع پمپ باخروجی بسته کارکند،درجه حرارت مایع داخل پوسته ارتقا یافته وبا تولیدبخار در نصیب داخلی در گیر ارتعاش می‌گردد که دراین احوال گویند پمپ هوا گرفته و باید هواگیری شود. درصورتیکه بتوان تمام هواي باطن لوله را تخليه نمود، مرحله آب داخل لوله تا طول 32 فوت بالا مي رود.انجام اين كار، يعني تخليه كامل هوا و صعود سطح آب به ارتفاع 10 متري امكان پذير نيست، چرا كه حدوداً در طول 6 تا 7/6 متر عمل بالا رفتن متوقف مي گردد و مرحله آب به صورت ساكن، باقي مي ماند. يكي ازخصوصيات اصلي اين پمپ ها اين می باشد كه در زمانيكه پمپ مشغول كار مي باشد بايستي محلي براي تخليه مايع مكيده شده موجود باشد. هم اکنون چنانچه لوله اي طويل را در يك انتها مسدود نموده و انتهاي ديگر آن را به ظرف حاوي آب وارد سازيم و هواي درون لوله را تخليه كنيم، خواهيم ديد كه آب لوله مهم فشار اتمسفر ( يك كيلوگرم بر سانتيمتر مربع ) به طرف بالا حركت مي كند. اولين كار پمپ کلمه میباشد از تخليه هوا از درون لوله مكش، اين فعالیت باعث مي شود كه فشار اتمسفر بتواند به مايعات فشار وارد نموده و آن ها را به نصیب چرخنده پمپ و يا پيستون هدايت نمايد. به تجربه ديده شده می باشد كه تعادل مذكور هنگامي حاصل مي گردد كه ارتفاع آب درون لوله برابر با 32 فوت باشد. علت اين امر وجود وزن ستون آب است كه در عمل تعادل فشار هواي بيرون و درون لوله مداخله نموده و اين فعالیت را تسريع مي بخشد. پایه مكش پمپ ها: هوا در سطح زمين داراي فشاري هم اندازه 6/14 پوند بر اينچ مربع و يا يك كيلوگرم بر سانتيمتر مربع مي باشد. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات دوچندان بیشتر در گزینه دوزینگ پمپ قیمت لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.