همانطور که میدانید، همین ماهیچهها در طول روز به ندرت تکان میخورند و کمتر از ماهیچههای دیگر قسمتهای بدن، مورد به کارگیری قرار میگیرند به همین ادله لیفت جور حیاتی ورزش (انجام حرکات ورزشی دارای دست بر روی صورت) می تواند منجر بهبود جریان خون و ارتقاء استحکام ماهیچههای رخ شود. متوجه خواهد شد چقدر این عمل در کشیدن چروکهای ایجاد شده در گوشه ی چشمانش و حتی گشاده خیس شدن دیده هایش و مسافت گرفتن ابروها از دیده ها اثر گذاری داراست (فاصله گرفتن ابروها مراد ی بسیاری از خانمها و آقایان است) و در نهایت، جراحی لیفت شقیقه منجر زیباتر شدن و برنا خیس شدن چهره خواهد شد،کمتر کسی این تغییر و تحول را نمی پسندد. کلیدی ترین فواید کار جراحی شقیقه همان زیباسازی و جوان تر نشان دادن چهره شماست که در همین کار جراحی اصلی بالاکشیدن دیده ها و ابروها و برطرف شدن چین و چروک های گوشه چشم اصلی ساخت تقارن مطلوب چهره شخص را جالب خیس سناریو می دهد. همچنین موقعیت پوست و نوک و شاخ ابرو را طبیعی خیس می کند. در لیفت شقیقه، سیستم آپونورتیک سطحی (SMAS) لایه سطحی عضله ذیل پوست را بلند می کند.با لیفت شقیقه، لایه پایین پریوست به طرز MACS (Suspension Cranial Access Minimal Access) لایه ساب پریوستئال و عمیق زیر پوست کشیده می شود. برای لیفت موقت، یک برش ریز در حیطه شقیقه یا تِمپِل (Temple) ساخت می شود که از آنجا پوست یا این که لایههای زیرین پوست کشیده میگردد تا چین و چروکهای گوشه چشم از در میان بروند و گوشههای ابرو بالا بیایند و در رخ و ابروها تقارن ایجاد می گردد. در صورتی که چین و چروک در گوشه چشم یا شقیقه شدید است، پیشنهاد می شود از بقیه طریق های لیفت شقیقه به کارگیری کنید. می توان مهم به کار گیری از روشهای ترکیبی لیفتینگ شقیقه و چشم یا این که لیفت شقیقه و ابرو مجدد به نتیجه های مطلوبی رسید. لیفت شقیقه با نخ شیوه دیگری برای ساخت ظاهری جالب است. حساس این حال، به خاطر داشته باشید که کشیدن پوست شقیقه یک جراحی بسیار ساده، مفید و طولانی مدت است، اما برای همه مناسب نمیباشد و مدام سفارش نمی شود. این عمل لیفت شقیقه، قسمت میانی ابرو یا این که کل منطقه پیشانی را تغییر‌و تحول نمیدهد. در کلینیک اشکان پزشکان ماهر و متخصصی در حالا فعالیت میباشند که به بهترین نحو می توانند لیفت شقیقه را برای شما انجام دهند. جراحی بالا کشیدن شقیقه ها به جهت چه کسانی مطلوب است؟ لیفت شقیقه مطلوب به جهت جوانسازی پوست لیفت شقیقه به نحوه تراش استخوان چه افرادی است؟ چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها مضاعف بخش اعظم در گزینه لیفت شقیقه کرمانشاه لطفا به بازدید از وب تارنما ما.