و ترجیحاً در حد میزان مرغوب بودن آب خروجی از RO باشد. یک عدد از مهمترین اقداماتی که جهت پرهیز از رسوب گذاری آب بر روی ممبران ها شکل می گیرد، به کارگیری از “آنتی اسکالانت” است. در مدل دیگری از همین مواد ترکیبی از پلی دی سدیم پروپانفسفونات ها به چشم میخورد که در روند ساخت آن‌ها از سیکلوپلیمریزاسیون باتلر به کارگیری می گردد. آنتی اسکالانت سدیم هگزا متافسفات (SHMP ) در ابتدا دوچندان مورد به کار گیری قرار میگرفت ولی اصلی گذشت روزگار و ساخت آنتی اسکالانتهای مختلف از محبوبیت آن‌ها کاسته شد. توجه داشته باشید استعمال از آنتی اسکالانت نامرغوب عواقبی از پاراگراف کاهش مقدار اقتدار تولید دستگاه اسمز معکوس، افزایش مواد محلول معلق در خروجی آب شیرین کن، فشار به پمپ های دستگاه و کاهش طول قدمت پمپ ها و در نهایت ارتقاء مقدار الکتریسیته مصرفی در سیستم را در پی دارد. آنتی اسکالانتها، پرورش ساختار کریستال نمک در سیستم RO را به تأخیر میاندازد. به جهت دوری از تشکیل کریستال نمک معدنی طراحی میشود. شماتیکی از مکانیسمهای ممانعت از تشکیل رسوب را نشان میدهد. دقت داشته باشید که مواد ضد رسوبی که خاصیت قلیایی دارند از پاراگراف گزینه های کاربردی به جهت پرهیز از رسوب فلزات گوناگونی نظیر آلومینیوم و منگنز و همینطور آهن آیتم به کار گیری قرار می گیرند. مورد ها ایمنی متعددی در موقع استفاده از آنتی اسکالانتها به خصوص پلی آکرلیک اسید می بایست آنتی اسکالانت اویستا نظر گردد. به کارگیری از آنتی اسکالانت نامرغوب سبب ساز گرفتگی ممبران شده که این امر شستشوی مکرر ممبران را در پی دارد. علاوه بر این، در کنار بهره مندی از این روش قادر برای تصفیه آب، مدام اهمیت این مسأله روبرو هستیم که ممبران به ادله وجود همین منافذ کوچک به مرور در گیر رسوب و گرفتگی می شود. همین محلول ضد رسوب ممبران به دلیل مخلوط شیمیایی مخصوص به شخص خود از تشکیل هر دسته رسوب آلی و معدنی دوری کرده و در دوز های ذیل هم موثر می باشد. به عبارتی دیگر حساس کارکرد دستگاه آب شیرین کن صنعتی، به برهان وجود نمک های محلول در آب ورودی به سیستم RO، محل های عبور آب از غشا مبتلا گرفتگی شده و پدیده لایه گذاری شیمیایی (scaling) به وجود می آید.