امروز استریل کردن مهم Oven (فور) و اتوکلاو و ضدعفونی کردن در بخش اعظم راستا های علمی و تولیدی نظیر طبی و آزمایشگاهی از کلیدی مضاعف بالایی برخوردار است. زیرا مواد ارگانیک سبب کمتر اثر و یا حتی خنثی نمودن عملکرد مواد شیمیایی و ضدعفونی کننده می شود. به منظور پیشگیری از انتشار گونه های باکتری، میکروب، ویروس، قارچ و یا حتی پاکسازی تن و محفظه از عفونت، فرآیندی تحت تیتر استریل نمودن مطرح می شود. به عامل ها شیمیایی که قوی به کشتن میکروب ها باشند، گفته می شود. استریلیزاسیون سبب ساز از میان رفتن تمامی میکروارگانیسم ها و کارداران انتقال دهنده آن ها مثل قارچ، باکتری، هاگ باکتری و ویروس از تراز اجسام میشود. برای استریل کردن وسایل آن ها را در دستگاه اتوکلاو و یا فور زیر فشار آب و حرارت بالا به مدت مناسب قرار می‌دهند تا هر جور موجود زنده بر روی وسایل از میان برود. دستگاه ها و طرز های فراوان زیادی به جهت همین امر وجود دارند که دو گونه پرکاربرد از این دستگاه های استریل کننده عبارت اند از دستگاه اتوکلاو و فور. استفاده از گرمای طبیعی خورشید، روشی معمول برای استریل نمودن میزان زیادی خاک، بهویژه کل باغها یا این که مزارع است. اما در فور ریچ این، جریان هوا به صورت افقی در بین قفسه ها گرمای یکسانی را برای محیط داخلی فور آماده می کند. در این نحوه ها با استفاده از حرارت بالا توشه میکروبی ماده دارویی یا این که جنس به حد کمتر از 6-10 رسانده می شود. به همین استدلال اضطراری است تا کسانی که در این زمینه کار می نمایند به طور کامل با مراحل استریلیزاسیون آشنا شوند. در صورتی که ترجیح می دهید بهجای تعویض تمام خاک از همان خاک خویش بهطور مداوم بخصوص به جهت گلدانها استعمال کنید، استریل نمودن خاک راهحل مطلوب است. از فیلتر هپا برای محلول های حاوی سرم، پلاسما و تریپسین که احتمال حضور باکتری در آن هاست به کار گیری می شود. تنوع دسته و کاربرد در استریل کننده به قدری بسیار می باشد که اساسی قیمت های به طور کامل متعدد به فروش می رسند. نکته قابل اعتنا در مورد این آب آن می باشد که به برهان حضور ماده باکتریواستاتیک (بنزیل الکل) در آن، ظروف محتوی همین گونه آب قابلیت مصرف به صورت چند باره دارا هستند و این محصولات ماندگاری بالایی دارند. حیاتی اعتنا به استفاده هر روزه از ابزار و وسایل طبابت و در معرض قرار گرفتن همین ابزار و وسایل اساسی میکروب ها و ویروس ها و آلودگی های گوناگون استریل کردن حساس Oven و اتوکلاو همین مدل وسایل یک عدد از نیازهای ضروری است. در صورتی که شما هر نوع سوالی در رابطه اهمیت کجا و روش استعمال از ست استریل بخیه دارید، می توانید اساسی ما در ورقه وب تماس بگیرید.