قبل از عمل ژنیکوماستی خوبتر می باشد اساسی جراحتان در رابطه حساس بیماریهایتان، جراحیهای قبلی، آلرژی های دارویی، داروهایی که مصرف میکنید (اعم از ویتامینها، مکملهای گیاهی، الکل، تنباکو و داروهای استروئیدی) مشورت کنید. از آنجایی که تمامی مردان تا حدودی مهم بافت پررنگ در سینه هستند لذا تنها بافت اضافی سینه برداشتهمیشود. به طور معمول بافت پستان متورم طی دو تا سه هفته پس از به دنیا آمدن از دربین می رود. کسانی که مشغول ژنیکوماستی هستند، معمولاً از درد و التهاب موجود در سینه شکایت می کنند. کلیدی دقت به رخ مربوط به فرآیند و شدت ژنیکوماستی، شدت ژنیکوماستی یا این که بزرگی سینه ی شخصی که در تصویر مشاهده می کنید، در تراز سوم قرار دارد. چه کسانی کاندیدای قابل قبولی برای ژنیکوماستی هستند؟ Clomiphene را می اقتدار به جهت درمان ژنیکوماستی استعمال کرد و تا 6 ماه قابل مصرف گن ژنیکوماستی است. ولی درصورتیکه ژنیکوماستی تنها به برهان چربی بیشتر نباشد می بایست از برش جهت برداشت بافت و پوست اضاافی به کار گیری شود. تعدیل کننده انتخابی گیرنده استروژن (SERM) تاموکسیفن (Nolvadex) نشان دیتا هست که منجر کاهش حجم پستان در ژنیکوماستی می شود ، البته حاذق به از فی مابین بردن کل بافت های پستان نمی باشد. در اکثری از موارد، این عارضه پس از مدتی از میان می رود اما در مواقعی که به صورت طولانی مدت همپا فرد هستند، می بایست اقدامات درمانی انجام داد. دارا بودن دانشنامه بورد جراحی پلاستیک نشان دهنده صلاحیت فرد برای انجام جراحی پلاستیک صورت و تن است. ژنیکوماستی ممکن میباشد یک یا هر دو سینه را ذیل تأثیر قرار دهد و اکثر زمان ها در پشت نوک سینه به رخ تورم دردناک شروع می شود. چه هنگامی می بایست از کار جراحی به جهت معالجه ژنیکوماستی به کارگیری نمود ؟ صرف لحاظ از جور جراحی ، آبرسانی قبل و سپس از جراحی برای بهبودی فراوان حساس است. بدین ترتیب بسته به وضعیت بیماری گاهی لازم هست که از هر دو طرز لیپوساکشن و برش دارای هم استعمال شود. جراح ژینکوماستی باید تجربه و سابقه کافی در حوزه جراحی ژنیکوماستی داشته باشد براین اساس لازم میباشد تا میزان موفقیت عمل های گذشته او را باز‌نگری نمایید. ژنیکوماستی همچنین میتواند در دوران از سرگیری تغذیه طبیعی هم پیدایش پیدا کند. این عمل پایین بیهوشی عمومی انجام می شود و مدت دوران عمل بسته به شدت ژنیکوماستی 1/5 تا 3 ساعت می باشد.