یک قطعه استوانه تو خالی و ریخته شده از چدن است که از داخل دنده شده است این وصاله جهت اتصال دو لوله هم قطر و در راستای هم مورد استفاده قرار میگیرد . جنس این لوله ها از چدن ریخته گری است و بر اساس نوع کاربرد ،مقدار آلیاژ،شکل و طول لوله با هم متفاوت هستند و غالبا در سیستم های لوله کشی فاضلاب استفاده قیمت لوله بدون درز گازی می شوند.

یکی از مشهور ترین لوله های مانیسمان مشهور به آتش خور است، می دانیم که برای جابجایی نفت و گاز اغلب هزینه های موجود بسیار زیاد است، از طرفی نیز روش هایی دیده می شود که هر یک بسیار هزینه بر بوده و امنیت کار را تحت شعاع قرار می دهد، بهترین روش برای انتقال این فرآورده ها استفاده از لوله مانیسمان آتشخور است که سبب می شود انتقال با کمترین هزینه و بالاترین امنیت دنبال شود.

حتی با دوام ترین فلزات مورد استفاده در لوله کشی نیز نمی توانند عمر قابل توجه PVC را تحمل کنند. لوله های مس می تواند به صورت سخت، نیمه سخت و یا نرم تولید شود.این لوله ها از مقاومت خوردگی بالایی برخوردارند و اتصالات قابل اعتمادی را فراهم می کنند.

نکته :در اتصالات چدنی دو نوع تبدیل کاهنده (تخفیفیه) و تبدیل افزاینده در اندازه های تبدیلی متنوع وجود دارد که بر حسب جهت توپی سر وصاله ،اگر قطر توپی بزرگتر از لوله باشد تبدیل فزاینده و در غیر این صورت کاهنده خواهد بود . حتی اگر لوله کشی PVC شما از اندازه مناسب برخوردار باشد، اتصالات مورد استفاده برای اتصال لوله های PVC ممکن است بزرگ باشند، که در فضاهای تنگ می تواند مشکل ساز شود.