درحال حاضر سوپر سل، اینبار مبادرت به عرضه عنوانی کرده میباشد که علیرغم مستقل بودن، به برهان شباهتهایی که در کاراکترها و اِلِمانهای بازی کلیدی کلش آف کلنز دارد، میتواند تبدیل به یک عنوان چیره دیگر برای همین شرکت خلاق شود. البته جنگ هم اهمیت دوران ۳ دقیقهای بوده و اگر کسی موفق به تسخیر خانه مهم (وسطی) حریفش نشود، آن کسی که قلعههای بیشتری را خراب کرده باشد، موفق بازی میشود. در صورتی که نیز در انتها روزگار شما مساوی باشید، ۶۰ ثانیه دیگر روزگار دیتا می گردد که مانند قانون گل طلایی می باشد و هر شخصی که چیره شوید او‌لین امتیاز را بگیرد، موفق خواهد شد. به کلمه دیگر تمامی دو یا سه اکسیری نباشند. همچون عنوان ها دیگر سوپر سل، همین بازی از یک گرافیک فانتزی و در عین درحال حاضر گویا برخوردار است. آنگاه از به اوج رسیدن بازی Clash of Clans طی سال های 2013 و 2014 ، همین بازی در سال 2015 از اوج خود ذیل آمد و اصلی عرضه شدن بازی های حرفه ای از کمپانی های رقیب، خیلی از اعضا کمتر سراغ کلش آف کلنز رفتند. به جهت ساختن نیرو شما به اکسیر نیاز دارید که نسبتاً در هر ۳ ثانیه یکی از ساخته شده و سقف آن در آغاز بازی برای هر بازیکن ۱۰تاست که بیشتر هم نمی شود و برای این باید زودتر از آن به کار گیری نمایید تا الکی هدر نرود. شما خیلی زود متوجه خواهید شد که اهمیت استعمال از نیروهای پرنده چه میزان فراوان است. سوپر سل به طور جدا یکی از بزرگترین سازندگان بازیهای گوشی هست که حتی می توان به آن تیتر لقب برگزیدگان را هم داد. زمانیکه همین کمپانی عنوانی زیرا کلش آف کلنز را معرفی نمود، شاید خودش هم پیشبینی نمیکرد که در طی مدت زمانی نسبتا کوتاه، همین بازی به یکی از از پردرآمدترین عناوین تاریخ در بازیهای موبایلی بدل شود. زیرا اگر دشمن نیروی زمینی نزدیک زن بسازد، مهم یک به دور زن پروازی می توانید او را از دربین ببرید. کلیت این بازی از کلش آف کلنز سادهتر بوده و بهخصوص در صورتی که از اعضا سوپرسل باشید، خیلی سرعت بالا آن را فرا خرید استکان ژله خواهید گرفت. دقیقا بعد از آن از ارسال گابلینها، باید از نیروهای دور زن به کارگیری نماییم که کمی عقبتر میمانند تا نیروهای تدافعی را از فی مابین ببرند و سپس برای حمله به برج اقدام میکنند. هر کارت که نمایانگر یک نیروی دفاعی و یا حملهای است، بسته به توان و قدرتش، مقدار مشخصی از اکسیرها را مصرف می کند و به جهت این شما بایستی با استفاده صحیح از نیروها، تلاش کنید تا رقیب را به عقب برانید. در Clash Royale بازیکنندهها به رخ یک-به-یک روبهروی نیز قرار میگیرند و باید اهمیت استفاده از ذخایر و کارتهایی که در ارتفاع بازی جمعآوری کردهاند، کلیدی نیز به جنگ بپردازند. درصورتیکه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم خرید استکان چمپیونزلیگ لطفا از ورقه ما بخواهید.