تبارک شدن سینه در مردان ممکن میباشد باعث پیدایش عواقب روانشناختی شود. بیش از 50% نوزادان پسر اساسی سینه های پهناور خیس از حد معمولی به جهان می آیند. تن در حالا عده آوری تقلید کنندههای استروژن از مواد شیمیایی و یا این که آلودگی محیط است که سبب به ایجاد بیش از حد بافت سینه میشود. موجب افزایش سوخت و ساز در تن می‌شود و بافت های چربی را میسوزاند. به طور معمول تبارک شدن سینه در آقایان آن ها را در معرض خطر قرار نخواهد بخشید ولی احساس ناخوشایندی در آن ها تولید خواهد کرد . بدین ترتیب در همه بیماران مبتلا به ژنیکوماستی (به غیر از سندرم کلاین فلتر)، سوای نگرانی از خطر سرطان پستان، انجام درمان جراحی (با ترفند های متعدد لیپوساکشن اصلی یا این که بدون برش جراحی) معقول و منطقی می باشدولی می بایست زیبائی را در نظر گرفت و گاهی در مورد ها شدید و بزرگی شدید پستان جراحی ارجح هست . در بیماران مشکوک به هیپوگنادیسم، بایستی سندرم کلاین فلتر رد شود، زیرا در روش درمانی تاثیرگذار می باشد. جدا داروهایی که سبب ژنیکوماستی می شوند، تصحیح ایراد سیستمیک یا این که سیر طبیعی ژنیکوماستی فیزیولوژیک اکثر اوقات سبب ساز به رجوع خودبخودی ژنیکوماستی می شود، هر یکسری تصحیح اختلال زمینه ای به ویژه درصورتیکه بیماری طول کشیده و فیبروز بافت پستان تولید شده باشد، مؤثر نیست. قبل از اینکه برای ریز نمودن سینه در آقایان اقدام شود، جلسات مشاور توسط جراح برگزار می شود. براین اساس علاوه بر لیپوساکشن انجام عمل جراحی ریز کردن سینه آقایان نیز واجب است. ژنیکوماستی عارضهای است که عمل جراحی به نحوه قابل توجهی به بهبود آن امداد میکند. در نوجوانان اهمیت هیچ علت مسلم، پزشک معالج ممکن می باشد هر سه تا شش ماه آنالیز دوره ای انجام دهد تا برطرف شدن ژنیکوماستی را بررسی کند. آزمایشهای استروژن یکی از از سه جز components استرون (E1) ، استرادیول (E2) یا این که استریول (E3) را در خون یا ادرار اندازه گیری میکنند. شما بایستی همین کار را تنها به خاطر خواستههای خودتان انجام بدهید و نه به جهت برآورده کردن خواستههای شخص دیگر یا این که وصال به یک تصویر ایدهآل. در صورتی که بزرگ شدن سینه ها به برهان مصرف داروها باشد طبق دستور پزشک معالج مصرف آن بایستی کنترل شود. 6. جراح ژنیکوماستی بایستی دارای جواز رسمی و همینطور پروانه به دست آوردن از سازمان نظام پزشکی باشد. البته توصیه می شود در شکل تماشا علامت ها ژنیکوماستی برای معاینه و تشخیص صد رد صد به یک جراح متخصص مراجعه کنید. چنانچه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد لیپوساکشن ژنیکوماستی لطفا از برگه ما بخواهید.