اما علاوه بر مساحت، مشخصههای دیگری نیز در به دست داخل شدن همین که میبایست گنجایش کولر گازی ۳۰۰۰۰ باشد نقش دارند؛ ولی همانطور که پیشتر ذکر شد، مساحت، نقش اساسیتری در این امر دارا است. بیشک این برند میتواند در ساخت و عرضه شناسه مد لحاظ یعنی عرضه محصولی اهمیت کیفیت و گنجایش کولر گازی گری ۳۰۰۰۰ یک عدد از صاحب سخنان باشد. شرگت گری، یک عدد از بهترین موسسات تولید کننده محصولات سرمایشی در دنیای امروز است، این کمپانی در سال 1991 خوی شد و تا به امروز، ایجاد کننده بهترین کولرهای گازی کم مصرف است؛ کولرهای گازی قلیل مصرف گری، علاوه بر ایران، در سراسر جهان از محبوبیت مضاعف بالایی برخوردار است. بیش از 65 سال میباشد که این شرکت در حوزه ی ساخت وسایل برقی تجربه داشته و این تجربه ی گرانبها باعث ساخت وسایلی باکیفیت و اندک مصرف شده است. گزینش محصول مهم کیفیت می تواند قیمت بالاتری داشته باشد اما درعوض قدرت سرمادهی بیشتر، مصرف کمتر، عدم نیاز به تعمیر و ارتفاع قدمت بسیار را کولر گازی ارزش مناسب به ملازم دارد. یک عدد از مزایای کولر گازی های گری استهلاک فوق العاده تحت و ارتفاع قدمت دوچندان قطعات آن به ادله داشتن کمپرسور پیستونی است. کیفیت بالای قطعات به کار رفته شده، عمر بالا و کارایی کولر در دماهای بالا از خصوصیت هایی بود که سبب محبوبیت بیش از پیش همین برند در بازار جهانی خصوصا خاورمیانه شد. در اینجا بخش اعظم به بررسی وب وبسایت کولر گازی به خارجی.