به یاد آوردن زندگی از دست رفته COVID-19: آلیشیا آریاس ، 78 ساله ، از بوئنا پارک ، کالیفرنیا.به یاد آوردن زندگی از دست رفته COVID-19: آلیشیا آریاس ، 78 ساله ، از بوئنا پارک ، کالیفرنیا.


منبع: fizik-news.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*