عایق کلاس H شامل موادی مانند الاستومر سیلیکون و ترکیبی از موادی مثل میکا، الیاف شیشه، آزبست و غیره دارای مواد چسبنده، آغشته کننده یا این که پوشش دهنده مثل رزین های سیلیکونی مناسب است. همین روغن پس از تصفیه از نظر شیمیایی تماما خالص بوده و فقط شامل هیدروکربنهای مایع میباشد. حیاتی ارتقا شتاب واکنش شیمیایی کلیدی سکو حرارت فراتر ، پوسیدگی غیر منتظره خطر بیشتری را به جهت تعهدات فرآورده به همراه خواهد داشت. کلیدی این درحال حاضر ، وقتی که دمای فعالیت به 105 جايگاه سانتیگراد یا بالاتر رسد ، مواد شیمیایی مواد عایق جداگانه حیاتی یکدیگر واکنش نشان می دهند. مصرف جهانی همین ماده در حالا حاضر حدود 4/16 میلیون بدن میباشد که پیش بینی می‌شود تا سال 2012و2017 به ترتیب به حدود 19و 8/21 میلیون تن بالغ گردد. زمانی که این الکترونها انرژی کافی به جهت خنثی کردن الکترون اتمها یا مولکولهای گازی بدست میآورند الکترونها بوسیله مولکولها درگیر نمیشوند و غلظت الکترونها به صورت نمایی می‌گردد و نتیجتا یک شکست اتفاق میافتد. نیروها به بازگردان دی الکتریک به موقعیت خنثی ادامه می دهند. همین مواد دی الکتریک قطبی ضعیفی میباشند و عمدتا برای اشباع خازن های کاغذی و به عنوان یک ماده تشکیل دهنده فیلم در لاک های عایق الکتریکی ، رنگ ها و لعاب ها استعمال می شوند. شرکت آنومید پس از سال ها پژوهش و ساخت آزمایشگاهی، در سال ۱۳۶۲ موافقت اصولی نخستین خود را کلیدی شماره۳۶۲۳۲۴ برای ساخت انواع لاک های عایق الکتریکی و صنعتی و رزین های مربوطه و لاک های روکش سیم مسی از وزارت صنایع دریافت نمود و از سال ۱۳۶۳ در مجتمع سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی، پایین بررسی همین سازمان تولید پایلوت خود را شروع نمود و از به عبارتی سال کلیدی شماره ۵۴۵۲۲ حیاتی مارک فوق به ثبت رسیده است. خرید کردن دستکش عایق الکتریسیته elsec مارک سکورا با مقدار حفاظتی تا 5 کیلو ولت برای مشاهده ارزش نمایندگی دستکش عایق برق elsec کلیک کنید. کلیه حقوق و دستمزد همین شرکت اصلی برند اعلام شده محفوظ می باشد. دستکش عایق الکتریسیته ELSEC تولید شرکت Secura B. و محصولی از مرزو بوم لهستان ترجمه عایق الکتریکی به انگلیسی است. کاربرد دستکش های عایق الکتریسیته elsec به جهت اهداف الکتریکی مورد استعمال قرار می گیرد. دستکش عایق برق Elsec کلاس ۰۰ به جهت فعالیت در ولتاژ های کمتر از ۵۰۰ ولت AC و ۷۰۰ ولت DC بوده و مقیاس آزمون ولتاژ عایقی در آن ۲۵۰۰۰ AC ولت و ۱۰۰۰۰ DC ولت می باشد. مقاومت الکتریکی دستکش های عایق برق کلاس 00 تا میزان 500 ولت ( ولتاژ عملیاتی ) بوده اما حداکثر تا 2500 ولت ( ولتاژ تست ) نیز امکان کارکرد دارا هستند .