بر این اساس این دستگاه می تواند اهمیت به کار گیری از همین فناوری و همینطور نرم افزار قوی خود در جهت پردازش داده ها دیتا های ورودی اپراتور خود را در شناسایی و رصد هر چه دقیق خیس تهدیدات احتمالی ارتقاء دهد. بر این شالوده خیر تنها رصد و در دست گرفتن تردد افراد و کارکنان؛ بلکه در دست گرفتن اثاثیه شخصی، کیف ها و… رحیمیان در این تاریخ در بخش دیگری از صحبتهای خویش اعلام کرد: تا ابتدای سال ۹۲ فقط ۵ دستگاه ایکس ری در همین گمرکات فعال بود که این تعداد تا انتها سال ۹۵ به ۱۲ دستگاه رسید. تیر ماه سال ۹۶ بود که علی رحیمیان، نائب رئیس گسترش مدیر و منابع گمرکی کشور‌ایران در آن دوره اعلام کرد: قرار است تا نقطه نهایی امسال ۱۹ دستگاه ایکس ری کامیونی و ۱۵ دستگاه ایکس ری مسافری در گمرکات مرز و بوم کارگزاری و منش اندازی شود. سردار ایوب سلیمانی جانشین فرمانده ناجا در این خصوص گفت: من اطلاع دارم که در مجموع ۱۵۷ گمرک کشور در حالا حاضر فقط ۱۵ دستگاه ایکس ری فعال است. طرز اسکن در دستگاه های ایکس ری به همین رخ می باشد که آن‌گاه از وارد شدن جسم به باطن دستگاه ،اشعه ایکس به جسم گزینه حیث تابانده میشود و آن گاه نتیجه های آخری بر روی مانیتور به جهت اپراتور ارسال میشود. در دستگاه ایکس ری میزان رخنه در فولاد ( تشخیص مدل موادی که اساسی پوشش فلزی پنهان شده اند ) فراوان حساس است. تشکیل شده است که قابلیت و امکان نسخه برداری و باز‌نگری اجسام متعدد را دارااست تا بتوانیم بعضی از متاع هایی که مدنظرمان هست را گزینه شناسایی قرار دهیم. سنسور های صریح ساز از یک سری دیود برای رویکرد اندازی تشکیل میشود.این دیود ها که به رخ L میباشند جهت نظارت انر|ژی عبوری از درون اجسام به عمل میرود. به گزارش خبرنگار مهر، اولیه ایکسری کشور‌ایران ایجاد به وسیله یک شرکت دانش بنیان ساخته شد. به گزارش برنا از خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی به همپا نماینده مردمان شهرستانهای نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی از عملیات اجرایی طرح کارگزاری و راه و روش اندازی دستگاه ایکس ری در مرز ماهیرود تماشا کرد. به گزارش مشرق، اولیه ایکسری ایران ایجاد بوسیله یک شرکت دانش بنیان ساخته شد. همچنین در آذر سال ۹۸ مهدی میراشرفی، مدیر کل گمرک به ۱۶ دستگاه ایکس ری فعال در گمرکات مرز و بوم اشاره کرد. تعجب آور اینجاست که میراشرفی در بهمن سال ۹۸ به ۱۴ دستگاه فعال ایکس ری اشاره نمود که این کمتر ۲ عددی در طی دو ماه کلیدی هیچ حساب و کتابی همخوانی ندارد. درصورتیکه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه دستگاه ایکس ری چمدان بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.