ژنیکوماستی عارضه ها جسمی اندکی دارد، ولی به خاطر ظاهر ناجوری که ساخت می کند سبب ساز مشکلات کم عقل یا این که عاطفی خواهد شد. ولی باز تخمین و برآورد هزینه نهایی به طور کامل بستگی به مرکزی که جراحی در آن شکل می گیرد دارد. جراحی بزرگی پستان در مردان یک شیوه جراحی کاملا ساده و بی خطر است. اما نکته اضطراری به ذکر همین می باشد که در صورتی که اولین علامتها ژنیکوماستی را تماشا کردید حتماً باید به متخصص مراجعه کرده و آزمایشات ضروری را انجام دهید زیرا گهگاه وقت ها تغییرات رخ داده در بافت سینه نشانهای از سرطان هستند البته اشخاص به برهان اینکه فکر میکند مبتلا ژنیکوماستی شدهاند، به متخصص مراجعه نکرده و سرطان در تن آنها پیشروی میکند. مردانی که پرورش پستان آنها تثبیت شده است. بهترین طریق درمانی بزرگی بافت سینه در مردان جراحی می باشد که به درمان قطعی و برطرف شدن قطعی همین عارضه می انجامد. مردان و پسران در گیر به ژنیکوماستی گهگاه سینه درد دارا‌هستند و ممکن است احساس شرم کنند. ماستوز (mastóss ) به معنی “سینه” آمده است. اصطلاح ژنیکوماستی از دو کلمه و واژه یونانی ژینایک (gynaik ) به معنی “زن” . پهناور شدن سینه ها نیز به طور معمول شش ماه تا دو سال آن‌گاه از آغاز بلوغ برطرف خواهد شد. البته چنانچه همین پدید در سنین بزرگسالی برای آن ها ساخت شود ناپدید شدن آن فقط از طریق جراحی امکان پذیر خواهد بود. ژنیکوماستی به خاطر کاهش در میزان هورمون تستوسترون در مقایسه حیاتی استروژن پیدایش میکند. این کاهش میتواند در سرانجام عواملی باشد که تأثیر تستوسترون در تن را متوقف میکنند، مقدار تستوسترون تن را کمتر میدهد، و یا این که مرحله استروژن بدن را افزایش میدهند. سوءتغذیه و گرسنگی: هنگامی که تن از تغذیه مناسب محروم باشد، تراز تستوسترون کاهش مییابد اما سطح استروژن ثابت باقی می‌ماند و باعث عدم تعادل هورمونی میشود. حساس این حال، چنانچه مرحله استروژن مردانه بیش از حد بالا و یا این که خارج از تعادل حساس تراز تستوسترون باشد، سبب به ژنیکوماستی خواهد شد. ژنیکوماستی در نوزادان: بیش از نیمی از نوزادان پسر به خاطر اثرات استروژن مادر، حیاتی سینههای درشت به عالم میآیند. در لحاظ داشته باشید برای انجام جراحی، اهمیت اعتنا به حساسیتی که بافت سینه داراست ضروری است، هزینه جراحی را به تیتر حق تقدم برای تعیین پزشک معالج آیتم لحاظ در حیث نگیرید. برای اشخاصی که هر نوع نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور هدایت در مورد چگونگی به کار گیری از ژنیکوماستی نوجوان ، شما شاید می توانید اهمیت ما در کاغذ عمل ژنیکوماستی شیراز وب تماس بگیرید.