همسر شرق آسیایی یوسف تیموری او را ترک کرده و به مرزو بوم خود بازگشته است. و از طرفی آنچه نسبت دادن این نهی است،طرح علاقه از سوی زلیخا همسر عزیز مصر هست که مهم بیان قرآنی،نقطه منفی در آن وجود ندارد. حال همین پرسش به وجود میآید که عزیز مصر از قبل به بیگناهی یوسف (علیهالسلام) پی برده بود. قبل از حضرت موسی برهه مهمّی در تاریخ بنیاسرائیل و در تاریخ انبیای الهی وجود داراست و آن مقطع زندگی حضرت یوسف (ع) است. یکی ازآنها سپید که پنج گلبرگ و پنج کاسبرگ دارااست وبه این سبب ساز به قریه زبان ویا سوسن آزاد پر اسم و رسم شده است. او کوچکترین پسر خانواده بود و روستا برادر دیگر او از حضرت یوسف (ع) بزرگتر بودند. روایت سریال یوسف فرستاده در مقابل السلام : قصه سریال یوسف پیامبر از قبل از به دنیاآمدن یوسف ماجرا می شود و در چاه انداختنش بوسیله برادران و فروشش به تیتر برده و راهی مصر شدن، تهمت زلیخا به او و انداختنش به زندان، تفسیر خواب شاه مصر و منصوب شدن به عنوان عزیز مصر، دیدار و عفو برادران و سجده کردن برادران و حضرت یعقوب به او و … مجید میرفخرایی طراح و سازنده دکور همین سریال را به ملازم گروهش طی ۲ سال، سه شهر به مساحت ۳۰ هزار متر مربع در خارج ا ز تهران ساختند. برترینها: یوسف تیموری در حضور امیر جعفری ادای او را در میآورد که این کلیپ ویدیو در فضای منجازی پربازدید شده است. تقلید صدا و حرکات رضا عطاران و امیر جعفری به وسیله یوسف تیموری را در دوره فروش بیمه قدمت یوسف اسدی همین ویدیو ببینید. یوسف تیموری واقف در غرب تهران متولد شد، پدرش «فریدون تیموری» از گویندگان رادیو و تلویزیون ملی قبل انقلاب و مادرش خانهدار است. موسى از محل دفن یوسف پرسید و کسى از جاى آن آگاه کمبود و تا این که پیرزنى نابینا و زمین گیر از بنى اسرائیل را آوردند و او گفت: من جاى یوسف را مى دانم ولى سه حاجت دارم که باید از معبود بخواهى آنان را برآورد تا آنجا را به تو نشان دهم: یکى آنکه از همین بیمارى نجات یافته و بتوانم روش بروم، دیگر آنکه بینا شده و جوانىام بازگردد، سوم آنکه آفریدگار جایم را در بهشت پیش تو قرار دهد. پیرزن محل دفن یوسف را نشان داد و موسى لاشه را خارج آورد و به فلسطین منتقل ساخت.