خشم پس از فیلم دستگیری یک زن سیاه پوست باردار در کانزاس سیتی در جریان استخشم پس از فیلم دستگیری یک زن سیاه پوست باردار در کانزاس سیتی در جریان است


منبع: fizik-news.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*