برای ایستاییِ مناسب و فرم صحیحِ درب روزنه داکت اسپلیت ،در لبه های کناریِ ورقِ درب روزنه داکت اسپلیت از یک خمِ یک و نیم سانتی بهره گرفته می شود. درب روزنه داکت اسپلیت ( دریچه دسترسی فن کویل )نیز از ورق آلومینیوم بصورت شیاردار در ضخامت های گوناگون ساخته می شود که اهمیت لولا به فریمِ دریچه داکت اسپلیت متصل می شود. پس از معلوم شدنِ ابعادِ درب روزنه داکت اسپلیت از یک ورق الومینیوم به جهت تولید همین درب استعمال میکنیم.ضخامت این درب در سایزهای میانگین به تحت یک میلیمتر و در ابعاد بالاتر از ضخامت های بخش اعظم به کار گیری می گردد. پس از فراهم شدنِ درب و کادر دریچه داکت اسپلیت نوبت به عملیات رنگ کاری می رسد.جنس رنگِ به کار گیری شده بر تراز این روزنه داکت اسپلیت از نوع پودری استاتیکِ کوره ای می باشد.تنوعِ کدرنگ های موجود،باعث زیبایی و تناسب نمای روزنه داکت اسپلیت نسبت به گوشه و کنار اطراف شده و دریچه داکت اسپلیت را در برابر عوامل تخریبی و فرسایشی هم محفوظ نگه می دریچه کولر داکت اسپلیت دارد. مهم تکمیل فرآیند تولید روزنه داکت اسپلیت مشبک وزنه ای نوبت به تراز ی رنگ کاری می رسد. برای تولید روزنه داکت اسپلیت هم از طراحی و ساخت فریم شروع می کنیم.برای ایجاد فریم دریچه داکت اسپلیت در آغاز می بایست سایز چهارچوبه قاب زیرکار استحصال گردد.بر اساس همین ابعاد به مقدار نیم سانت از هر طرف، فریم دریچه داکت اسپلیت را کوچکتر در نظر می گیریم تا به راحتی در محلِ نشیمنِ خود جانمایی گردد.با گزینش ابعاد ظریف فریم روزنه داکت اسپلیت نوبت به برش پروفیل اضلاع قاب می پردازیم.پس از برش اضلاع قاب دریچه داکت اسپلیت نسبت به گوشه زنیِ سرهای اضلاع پروفیل قاب دریچه داکت اسپلیت اقدام می گردد.این کار به همین خاطر صورت می پذیرد که کل گوشه ها به رخ تماما گونیا ساخته شود.پس از گوشه زنی ِ اضلاع فریم،بوسیله کرنرها یا این که گوشه های فلزی این اضلاع به هم متصل و ساختار چهارگوشه ی قاب روزنه داکت اسپلیت حاصل می آید.پس از این مرحله باید جای پیچ ها را بر روی ساختار فریم دریچه داکت اسپلیت حک نمود. پس از عملیات رنگ، برای خودداری لز هرگونه اسیب یا صدمه ی احتمالی در مراحلِ انتقال به پروژه ،باید فورا پس از خارج نمودنِ دریچه داکت اسپلیت از کوره ی رنگ، آنرا در پوششِ مشماییِ ضخیم و ضدضربه قرار دیتا و آن‌گاه مبادرت به انتقال دریچه داکت اسپلیت به محل کارگزاشتن نمود. در صورتی که قرار هست کارگزاری به شکل پیچ مخفی انجام شود پیچ ها باید در ساختار داخلی و دیواره ی سه پری قاب جاسازی شوند. درب روزنه تماشا داکت اسپلیت استیل به دو صورتِ وزنه ای و لولایی ساخت دریچه بازدید داکت اسپلیت قابل ساخت است.