دموکرات ها پیام کاملاً جدیدی را تصویب می کنند: “دولت می تواند کار کند”دموکرات ها پیام کاملاً جدیدی را تصویب می کنند: “دولت می تواند کار کند”


منبع: fizik-news.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*