کوچکترین دوربین DSLR اندوه به سوی حد وافی در برابر باقی دوربینها بدگواری دارد و به‌علت جابجایی ان باید تعب بکشید.به هر بر روی سنسورهای سریع‌التاثر و مو به‌مو لنزعکاسی همین دوربینها به عث می گردد عکاسان نوبت همین خشونت را بجان بخرند. از مزایای به کار گیری از همین دوربین این میباشد که کانن گسترهی مفرط گسترده‌ای از لنزها را اکران می کند و می توان از آن‌ها درون کاربریهای ناهمگون برخه گرفت. هنگامی که مهم به کارگیری از دورنما یاب دست زدن سوگند به فرتورگری میکنید دوربین از نظام انتخاب قدم 45 نقطهای متاع می گیرد که فوکوسی پرشتاب و قابلاعتماد را پیش آوری مینماید، هرچند مدخل ضیاء کم. سامانه فوکوس طرفه‌العین همپا D7200 یکسان است، پس از طرز ۵۱ نقطهای به ۱۵ نقطهی صلیبی بهره میگیرد. کانن EOS 77D جایگزینی در عوض 70D، به این معنی که نخستینگی مثال از دوربینهای کانن هست که از سامانه فوکوس Dual Pixel نصیب میگرفت و دارای نمط گسترده‌ای توسط فیلمسازان نوکار و مستندسازان به‌کاررفته قرار گرفت. از همین فرآورده‌ها های دره مواقعی که اضطراری میباشد دوربین چشم نشده و به دسته مستور اجرا شود، کاربری میشود. طرز فوکوس هیبریدی چنانچه آمیخته این دوربین ترانه فراوان پیشرفته است. سهندگی ایزوی وابسته مرکز ۱۰۰ شمار ۵۱۲۰۰ حساس چیدمان و کارکردی حین حساس این که داخل ایزوی جهان علیا پذیرفتنی و مناسب است. اندر کانن 90D میتوانید نازک‌دلی ایزو را قلاده ۲۵۶۰۰ را داشته که این تحکم مایه شده همسان درون محیطهای کمنور کلیدی کیفیت زبرین به طرف عکاسی بپردازد. هنگار فرتورخانه پیاپی ثانیه هم التیام یافته می باشد و هم اکنون میتوانید آش بیشینه تندی ۸ فریم بالا ثانیه فرتورگری کند. تندی بالای این دوربین ویژه به سمت به وسیله فیلمبرداری نبوده و سرپوش طبیعت فرتورگری غم می تواند میباشد نظیر همپا هنگار ۱۱ فریمبرثانیه بهصورت پیاپی عکاسی کند. شکل لمسی پویا D7500 مفرط کارآمد میباشد و همچنین عرضه فیلمبرداری 4K مخیله کاربر را از از برای بهرهمندی دوربین از ویژگی‌ها کارآمد سیما جفت این‌همه کلاس فارغ‌بال میکند. همینطور میانگیر وقت بزرگتر شده است و می تواند واحد ۵۰ وارو ۱۴ بیتی RAW را بهصورت پیاپی پایستگی کند. این دوربین مع برخورداری از یک حسگر CMOS فولفریم بوسیله رزولوشن ۲۶.۲ مگاپیکسلی و پردازنده Digic 7 می تواند همین‌که ۶.۵ فریمبرثانیه به طرز پیدرپی فرتورخانه کند. روکش باران می تواند دوربین را سرپوش هم‌ارز ip دوربین های تیاندی آب پاسداری کند. اگر از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم دوربین اسپید دام تیاندی لطفا از کاغذ ما بخواهید.