هرچند بخاطر استحکام بالای این طرح به کارگیری از طرح های محافظتی چندان متداول نیست.از آنجا که سیال فرایند می بایست از باطن رخنه های نسبتاً کوچک صفحات کانتور عبور کند، همین طرح به جهت اسلاری ها و سیالات ویسکوز بهترین گزینش نیست.طرح دیافراگم دیسکی قابلیت و امکان تزریق تا فشار PSI 3500 یا بالاتر را دارد. کلیدی گذشت دوران محصولات محتلف از گزاره اسیدها و اکسیدکننده ها مانند کلرین و پروکسید در صورتی که مایع سیال جریان پیدا کند، دیواره های لوله را از در میان میبرند. به جهت همین منظور، در پمپ های دوزینگ در قسمت مکش و رانش شیرهای یکطرفه بکار می رود. صافی ها شیرهای یکطرفه پمپ های مترینگ بایستی از ورود ذرات و خرده ریزها بوسیله کارگزاری صافی، حفظ شود. طرح های متفاوت گذرگاه سیال گذرگاه سیال که به قطعات در تماس دارای سیال پمپ اطلاق می شود، بر مبنای شرایط کاری پمپ طراحی و انتخاب می گردد. این پمپها کاربردهای بخش اعظمی در صنایع گوناگون خصوصاً صنعت های شیمایی دارند. این پمپها این توان را دارا هستند که حجم مشخصی از مایع را از روش دنده ها وارد پمپ کنند. همین پمپها از حیث کارکرد و مکانیسم پمپاژ کردن با یکدیگر متفاوت میباشند و برای برنامه های متعدد و مالامال فشار و مواد شیمیایی مطلوب عکس دوزینگ پمپ میباشند. دوزینگ پمپ موتوری به جهت ظرفیت های بالای دبی و/ یا این که فشار از دوزینگ پمپ موتوری استعمال می شود. محدوده دبی و فشار دوزینگ پمپ ها عموماً برای دبی های تحت آیتم استعمال قرار می گیرند. کاربرد دوزینگ پمپ ها در صنعت های شیمیایی و پتروشیمی  به جهت تنظیم PH یا پلیمریزاسیون، از تزریق انواع اسید ها، سولفوریک، نیتریک و مورد به کار گیری قرار می گیرد. هنگاکی که محفظه به خاطر کشیده شدن به سمت پیستون اهمیت اعتنا به مقدار مایع سیال پر میشود، سپس حجم گزینه حیث حیاتی سرعتی مشخص و معلوم وارد گوشه و کنار میشود. مترینگ یا دوزینگ پمپ به پمپهایی گفته می گردد که حجم یا این که مقدار مشخصی از سیال را در یک مقطع هنگامی معلوم و حیاتی یک دبی یا نرخ جریان ظریف جابجا یا تزریق نماید. گذرگاه سیال طراحی گذرگاه سیال و متریال آن اهمیت اعتنا به سرویس کاري پمپ و خصوصیات سیال معلوم می شود. انتخاب جور شیرها (مثلاً توپی یا این که سوپاپی) طبق معمول اهمیت اعتنا به دبی پمپ گزینش می شود و مسئولیت آن بر عهده سازنده پمپ می باشد.