این سنسور یک مقاومت متغیر است، زمان گشوده شدن دریچه گاز مقاومتش تغییر می‌نماید و آن را به شکل سیگنال الکتریکی به ایسیو گزارش میدهد. همین قطعه که در محل ورود هوا به موتور ماشین کارگزاری و متصل است، وظیفه در اختیار گرفتن هوای ورودی و خروجی موتور را بر عهده دارد. همین سنسور یک نوع مقاومت الکتریکی است، که سیگنال خروجی را اساسی توجه به اندازهگیری دمای آب به ایسیو (ECU) منتقل میکند. هوشمند سازی و بهینه سازی کارایی دستگاهها و ابزارهایی که گزیده از زندگی ما شده است، سبب ساز افزایش عملکرد و صرفهجویی در وقت و هزینهها میشود. این قطعه که از اجزای الکترونیکی مثل دیود، ترانزیستور، پروسسور و قطعات دیگر ساخته شده است، وظیفه کنترل مرکزی اجزای خودرو را بر عهده دارد. همین وسیله کاربردی زمانی اختراع شد که خودروسازان به فکر ایجاد و اختراع وسایل الکترونیکی در خودروها افتادند تا حساس افزایش بازدهی سوخت، از ایجاد اکثر آلایندههای سوختی دوری کنند. در خودروهایی که در قبلی تولید می شدند، جهت ایجاد احتراق از روشهای مکانیکی جهت ترکیب هوا و سوخت و هچنین ایجاد جرقه به کار گیری میشد. مهم پیشرفت تکنولوژی در زمینههای مختلف، ورود وسایل الکترونیکی به زندگی مردمان و استفاده از آنها در سیستمهای مکانیکی باعث ارتقا عملکرد ماشین های صنعتی و مکانیکی چگونه ایسیو را ریمپ کنیم شده است. قاعدتاً اشخاصی که حوزه آشنایی اساسی برد و مدار الکترونیکی اطلاعاتی دارند، از گنجایش یادگیری بالاتری برای کمپانی در این عصر برخودار خواهند شد. اولی سطح از عملکرد ECU در واقع در اختیار گرفتن مقدار نیرو است.ECU جاییست که ولتاژهای گوناگون تهیه و تنظیم می شود و راه اندازی آن ها کنترل می شود. آن‌گاه به محرک ها می گوید که آن ها را بومی کنند. همانطور که انسان برای انجام کارهای خویش نیاز به برنامه منظم دارد، همین قطعه هم به تیتر یک واحد کنترل همین وظیفه را در خودرو به عهده دارد. این اعتقاد وجود داراست که کلیدی وجود الکتریسیته در دینام اگر باتری جدا شود، هیچ اشکالی در سیستم برقی ماشین به وجود نمی آید. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦMAP را به جهت یک حالت آب وهوایی مختص طراحی نمی کنند. کمپانی ایسیو بانک حیاتی تیمی متخصص و باتجربه تعمیرات ایسیو را به بهترین شکل ممکن انجام می دهد. اتصال خطا قطب های باتری ممکن است باعث آسیب به ایسیو شود. تعمیرکار ایسیو شخصی است که مهارت های ضروری در تعمیر نمودن و عیب یابی قطعات و سنسورهای ایسیو در گونه های ماشینهای داخلی و خارجی را دارد.