برای تولید استخر خانگی کوچک که قابلیت و امکان جابجایی هم داشته باشد، به کار گیری از مخازن گالوانیزه یا پلی اتیلن رویش ماهی ایده فراوان مناسبی است. به هر ترتیب حتمی می باشد که هر پله از آن، کاملا صاف شده و کمترین برجستگی یا فرورفتگی نداشته باشد. پس لازم میباشد به جهت نصب سیستم لوله کشی استخر از افرادی فعالیت بلد و متخصص در این حوزه استعمال کرد. در این تراز می بایست کاشیکاری استخر را انجام اعطا کرد و تجهیزات تصفیهخانه مانند پمپ و فیلتر استخر ساخت استخر توپ خانگی کارگزاری شود. مرحله سوم یک طرح اولیه برای استخر خویش بیابید. زیرا دسته بتنی احتیاج به قالب گذاری دارند و قالب در همگی جا در دسترس نیست، همینطور در دسترس بودن اکیپ های اجرایی، بومی و عدم نیاز به اکیپ های فوق العاده تخصصی در اجرای آن نمی باشد و این خود یکی دیگر از مزایای این مدل استخرها به شمار می رود. کارگزاری یک استخر درخانه، چیزی در حدود یک پروژه هست چون در بیشتر مناطق، شما مجاز به تولید استخر نخواهید بود؛ زیرا تولید و ساز می بایست تحت آنالیز یک سازنده مهم جواز باشد تا تخلف محسوب نشود. اهمیت وجود فیلتر نیاز به تخلیه آب و شستن استخر فراوان کاهش میشود.اگر از استخرهای پیش ساخته کوچک برای پرورش ماهی استفاده میکنید، به طور معمول دو رخنه برای ورود و خروج آب تصفیه شده وجود دارد، البته اگر اینطور نیست، می بایست مهم به کار گیری از گرد بر، دو رخنه در ذیل و بالای مخزن به جهت کارگزاری لولههای محل ورود و خروجی آب ایجاد کنید. همگی تجهیزات می بایست طبق اساسی دستورالعمل کارگاه سازنده کارگزاشتن و نگهداری شود. از آنجایی که استخر یک وسیله عمومی به جهت همگی اعضای خانواده است، بهتر می باشد تمامی اعضای خانواده به یکدیگر کمک کرده و در ساخت استخر سهم دار باشند. اساسی امداد تمام اعضای خانواده فعالیت فراوان زودتر عده میشود. 3. آنگاه از اجرای خاکبرداری و برداشت خاک باقی ما‌نده کف استخر نوبت به شفته ریزی می رسد که همین کار به مقاوم سازی استخر یاری فراوانی می کند، به جهت اجرای شفته ریزی نخست باید کف و دیوار های استخر را کلیدی آب تر کرد و بعد 2 بار در فاصله های وقتی متعدد مهم یک یک غلطک عملیات شفته ریزی انجام شود. فی مابین هر یک از همین کاشیها فاصلهای وجود دارد که آن را با امداد دوغاب مالامال میکنند.