آیا جراحی پروتز زنخدان جای جراحت بر جای می گذارد؟ در طرز برش باطن دهانی، یک برش عرضی در درون دهن و در قسمت بالایی شیار بین لب و فک ایجاد میشود، به همین ترتیب جای آسیب در داخل دهن نامرئی است. این پروتزها هم در یک برش ریز که در بافت زنخدان ایجاد میشود، جایگذاری میشوند. اغلب جراحی پروتز جور از طریق برش در دهن انجام میشود. آیا به جهت جراحی پروتز چانه احتیاج به بیهوشی است؟ جراحی پروتز زنخدان می تواند تحت بیهوشی عمومی یا به شکل سرپایی، تحت آرامبخش داخل وریدی حدود یک و نیم ساعت انجام می شود. در شرایطی که کبودی ساخت شود از روز سوم کمپرس گرم به مدت پنج دقیقه هر نیم ساعت استفاده پروتز زنخدان یا این که جراحی فک نمایید. از 8 ساعت پیش از عمل ، افراد نباید چیزی بخورند و در روز فعالیت پروتز نیم فک ناشتا باشند. به این معنی که در دو دسته مجزا قرار داده میشوند. چراکه این عضو از دو بخش تشکیل شده که هر کدام اثر گذاری جداگانه خویش را بر زیبایی شما میگذارند. طبق معمول جراح کارشناس پروتز زنخدان را از طرز تحت زنخدان یا این که از طریق باطن دهان وارد می کند. پروتز ذکر شده مفصل TMJ را نیز شامل می باشد که از گزاره نوآوریهای آن محسوب میشود». پروتز زنخدان از مواد های متعدد مثل سیلیکون، داکرون و یا محصولات بیولوژیکی تازه در میزان و رخ های متفاوتی ساخته شده اند که افراد متقاضی حساس اعتنا به انتظارات و ترجیحات خویش و همینطور مشورت اهمیت جراح آن ها را گزینش می کنند. اکثرا جراحی پروتز چـانه به همراه جراحی زیبایی بینی انجام می شود تا بتوان به بهترین نتایج دست پیدا کرد . به این استدلال از اهمیت ترین فواید پروتز چانه، متناسب و متقارن دیده شدن شکل می باشد، حتی در مواقعی که بینی پهناور باشد ممکن است با پروتز چانه دیگر احتیاجی به جراحی بینی نباشد، زیرا سبب ساز کوچک به لحاظ وصال آن می شود. همین پروتزها امروزه کاهش مورد به کار گیری قرار میگیرند چرا که اندازهی ریز آن ها موجب می‌شود نتایج جراحی کاهش طبیعی به نظر بیاید و از طرف دیگر احتمال جابهجا شدن پروتز پس از جراحی هم وجود دارد.