سرطان سینه معمولا یکی از سینه ها را مشغول می کند. ژنیکوماستی ممکن هست در مردان اچآیوی (ایدز) مثبت که از معالجه خاصی موسوم به «درمان ضد رترو ویروسی» (که شامل مصرف ۳ گزینه یا اکثر از داروهای داروهای ضد رترو ویروسی میشود) بهره میبرند، نیز بروز پیدا کند. تیم الو جراح به شکل تماما تخصصی بر بر روی درمان گونه های ژنیکوماستی و به یاری تکنیکهای مختص و کاملا به روز تمرکز کرده هست و ماهانه حدود ۵۰ جراحی ژنیکوماستی چیره در همین مرکز انجام میشود. مصرف بعضا از داروهای یگانه به مدت طولانی هم ممکن هست عوارض جانبی مثل ژینکوماستی را به همراه داشته باشد. بسته به نوع روش جراحی و میزان برداشت بافت، ممکن میباشد دو کیسه وکیوم (درن) برای مریض نصب شود. در اکثر اوقات مورد ها راش های پوستی یا قرمزی مبهم پوست جدی گرفته نمی شوند زیرا ممکن هست بیمار همین نشانه ها را ساییدگی ناشی از یک فعالیت فیزیکی یا این که حتی یک زخم درمان نشده بداند. رایج ترین و ابتدایی ترین درمان سرطان سینه مردان انجام عمل جراحی است. جالب اینجاست که در 30 ساله قبلی آمار مبتلایان به سرطان سینه در مردان افزایشی و به عبارتی میزان گذشته است. سطح پیشرفت بیماری سرطان سینه در مردان دارای زنان یکسان است. عمدتاً کلیدی توجه به مرحله رشد و پیشرفت تومور انجام می گیرد. جلوی پرورش بافت سینه ای مردان را گرفته و مانع پرورش Lobules (لوبول) ها می شود. بافت سینه ای مردان ریز هست و به همین خاطر تشخیص بافت سرطانی می تواند به راحتی و اهمیت لمس کردن حتی بوسیله خود شخص نیز انجام شود. در بخش اعظمی از موارد، آقایان از تبارک شدن سینه های خویش شرمندگی می کشند و به همین دلیل نمی توانند فعالیت های روزمره ای مانند ورزش را به انجام برسانند. گزینههای درمانی عبارتاند از: معالجه جایگزین تستوسترون؛ تعدیلکننده انتخابی گیرنده استروژن نظیر تاموکسیفن که ثابت شده می باشد حجم سینه را کمتر می دهد یا کلیموفن که باعث تحریک ایجاد هورمون میشود. شیمی درمانی به همین شکل می باشد که داروها وارد جریان خون می گردند و میتوانند بر سلولهای سرطانی تأثیر بگذارند. روشهای درمانی در دسترس، محدودیتها و خطرات شیوههای درمانی، هرمورد بهطور تام برای شما توضیح دیتا میشوند. برای افرادی که هر گونه نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در آیتم چگونگی به کارگیری از موي سينه ي مردان ، شما احتمالا می توانید حساس ما در برگه وب تماس بگیرید.