فعالیت لیپوساکشن دارای امداد اولتراسونیک حساس وجود ترقی های جدید در جراحی های زیبایی، یک نحوه قدیمی به حساب می آید. اضطراری هست بدانید که در تمام جراحیها ، احتمال آمبولی وجود دارد؛ اساسی همین حال، این احتمال در لیپوماتیک به طریق نو لیپوماتیک نی نی تارنما ۱۴۰۰ بسیار کمتر است. در روش های جدید لیپوماتیک احتمال آمبولی دوچندان ناچیز است. چون در این طرز از حرارت و لیزر به کار گیری نمی شود به این برهان قابلیت فیبروز در بافت پایین پوست ناچیز می شود همین ادله سبب می شود که پوست مریض سفت شده و به لیفت آن یاری شود. در صورتی که شما دچار اضافه وزن می باشید، اهمیت به کار گیری از رژیم های غذایی و یا این که کار های ورزشی، نسبت به پیکر تراشی وزن بیشتری کم خواهید کرد. بعد از آن از لیپوماتیک به جهت در اختیار گرفتن درد و ناراحتی بیمار مسکن تجویز می شود. و چه افرادی برای انجام عمل لیپوماتیک مورد مناسبی هستند؟ 8. در چه محلی و اهمیت چه روندی فعالیت لیپوماتیک انجام خواهد شد؟ لیپوماتیک کار جراحی غیرتهاجمی هست و اگر بهخوبی انجام نشود، سبب ساز افتادگی پوست، نامتناسبی اندامهایی مثل ران و گودرفتگی غیرطبیعی و درد و خونریزی میشود؛ زیرا در مقایسه اهمیت لیزرلیپولیز، از لیزر و حرارت به کارگیری نمیشود، لذا فیبروز (FIBROSIS) در بافت پوست بهندرت بازدید خواهد شد. چربی های موجود در نواحی متعدد تن مهم طرز فیزیکی تخریب شده و به وسیله دستگاه به رخ به طور کامل ایمن و فارغ از درد از بدن شخص بیرون می شوند. در برخی از افراد در اطراف اعضای اهمیت بدن چربی هایی بازدید می شود. لیپوماتیک تنها شکل بدن را تغییر تحول می دهد و نمی تواند جای تغذیه مناسب و ورزش را بگیرد. انتظارات اشخاص از لیپوماتیک می بایست منطقی باشد. پس از انجام لیپوماتیک به جهت پیشگیری از تولید شکم و یا این که افتادگی و بد فرم شدن توسط پزشک گن تجویز می شود که بلافاصله پس از لیپوماتیک بایستی بدن فرد شود و حد اقل تا ۷ روز فرد نباید آن را از شکم گشوده کند و صرفا هنگام حمام گرفتن می تواند آن را ازبدن دربیاورد. به تعداد قسمتهایی که بایستی پایین معالجه قرار گیرند، مدل لیپوماتیک، زمان بیهوشی و گونه بیهوشی، مانیتورینگ بیمار در خلال انجام عمل، میزان پیچیدگی فرآیند (ممکن می باشد یک مریض برای درجه دوم یا حتی سوم تحت این پروسه قرار گیرد) و اکثری از عامل ها دیگر بستگی دارد. معمولاً، مدت زمان بهبودی در این روش، مضاعف پایینتر از روشهای دیگر پیکرتراشی است. در این عمل، بهدلیل محدود بودن سوراخهای روی بدن، احتمال عفونت و مشکلات اینچنینی بسیار ذیل است. در عمل لیپوماتیک، درد، تورم و کبودی بسیار کمتر از لیپوساکشن است. از مزایای انجام لیپوماتیک، میتوان به یکنواخت شدن چربی در پایین پوست اشاره کرد. مزایای انجام فعالیت لیپوماتیک نسبت به لیپوساکشن چیست؟ اما لیپوماتیک یا این که کشیدن چربی به چه صورت انجام میشود؟ در اینجا بیشتر به تحلیل وب وبسایت گن لیپوماتیک دست دوم.