[ad_1]

فاوسی می گوید همه آمریکایی ها می توانند واکسیناسیون خود را از ماه آوریل آغاز کنند. در اینجا اعدادی برای حمایت از پیش بینی وی آورده شده است.

[ad_2]

منبع: fizik-news.ir