پلتفرم اتریوم علاوه بر شبکهای از برنامههای غیرمتمرکز که به نام dApps شناخته میشود، از اتر نیز پشتیبانی میکند. همین ایراد تا حدی در بلاک چین بیت کوین وجود دارد؛ شبکه بیت کوین در مدل اجماع مبتنی بر اثبات کار خود، از الگوریتم درهمنگاری SHA-256 استفاده مینماید که تنها وابسته به محاسبات است. شبکه به جهت تضمین امنیت خود، ناگزیر است که از فورکها اجتناب ورزد؛ چرا که فورکها جامعه نودها، کاربران و توسعه دهندگان بلاک چین را به تعدادی مدل تقسیم میکنند که هر کدام یک زنجیره را به تیتر زنجیره صحیح قبول دارند (همانند هاردفورکی که در جریان هک DAO و جدایی اتریوم از اتریوم کلاسیک رخداد زمین‌خورد و نقد ها بخش اعظمی را متوجه اتریوم ساخت). پروتکل GHOST در مورد ها ایجاد فورک در زنجیره، نودها را ملزم به تعیین زنجیرهای می کند که بیشترین مقدار پردازش را به خویش اختصاص داده و از سایر زنجیرهها سنگینتر است. Ethash بر شالوده یک مجموعه تبارک از دادههای تصادفی پایین عنوان DAG (Directed Acyclic Graph) یا «گراف مدور جهتدار» صورت گرفته است؛ به همین معنی که محاسبات اثبات کار، مستلزم گزینش دادههای ورودی، از زیرمجموعههای یک مرجع ثابت وابسته به نانس و سربرگ بلاک است. اتریوم به جهت پیشگیری از همین مشکل، استفاده از Ethash را گزینش کرده است. تنها یک راه و روش برای خرابکاری در نتورک وجود دارد: اینکه نود مهاجم، بلاکی شامل تراکنشهای کلاهبردارانه را جعل کرده و آن‌گاه توان پردازشی خویش را به کار گیرد تا به جهت یک سری بلاک پس از آن، نانس و هش درست بلاک را سریعتر از نودهای دیگر به کانال اعلام نماید تا بتواند سنگینترین زنجیره آیتم قبول پروتکل GHOST را بر روی بلاک جعلی خویش بسازد (مانند آخری زنجیره در شکل بالا). پروتکل اتریوم به خواسته تضمین امنیت کانال در دراز مدت، به یک خصوصیت اهمیت احتیاج دارد: اینکه مشارکتِ سازنده در شبکه، برای همه امکان پذیر باشد؛ به این مفهوم که برای ماینینگ در نتورک اتریوم و به کارگیری از الگوریتم گواه اثبات کار، نیازی به تهیه تجهیزات پردازشی یگانه و گرانقیمت نباشد تا هر کس به نسبت اقتدار پردازشی سختافزار خود، بتواند در نتورک مشارکت کرده و از سود آن بهرهمند شود. پاداش مازاد به جهت درج اومرها در بلاک: ماینرها حساس قراردادن هش بلاک های اومر (که در نصیب بلاک های اتریوم تفسیر داده شد) در سربرگ بلاک خود، گوشه ای از جایزه اثبات بلاک را دریافت میکنند. مطرحترین صرافی غیر متمرکز، صرافی یونی سواپ میباشد که توانسته رده بالایی در میان صرافیهای ارز دیجیتال بهدست آورد. برای دستیابی به این هدف، بایستی تعداد تراکنشهایی که کانال اتریوم می تواند سوای آسیب رساندن به غیر متمرکز بودن انجام دهد، به طور گسترده افزایش خرید اتریوم در پنکیک سواپ یابد. فعالیت و ثبتهای قرارداد هوشمند، قابل پیگیری و غیر قابل برگشت هستند. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب وب سایت خرید و فروش اتریوم در ایران.