در همین مطالعه 20 مثال کارگاه ای و 10 مثال طبیعی موجود در مرحله عرضه انتخاب شد. همانطور که گفته شد سیتریک اسید یک اسید قدرتمند کلیدی % خلوص بالا در حدود 98 تا 99 % می باشد. ساخت اسید سیتریک توسط SSF (فرآیند کوجی) اولی توشه در ژاپن توسعه یافت، و معمولی ترین نحوه به جهت تولید تخمیر موقعیت جامد اسید سیتریک است. دارای کلات زدن فلزات در آب سخت، به این پاک کننده ها اذن می دهد تا کف ساخت نمایند و بدون نیاز به نرم شدن آب بهتر اسید سیتریک در شوینده کار کنند. از آن جایی که سیتریک اسید، یک اسید غیر سمی بوده و کاربرد های بسیاری در صنعت های مختلف دارد، هر روزه مقدار تقاضای همین اسید آلی نسبت به میزان ساخت آن ارتقاء می یابد و همین امری کاملا طبیعی است. در فرآیند کلاسیک ساخت اسید سیتریک، محلول کشت در سینی های قلیل عمق (ظرفیت 50-100 لیتر) نگه داشته می شود، و قارچ به عنوان حصیر میسلیوم در سطح محیط ایجاد می شود. همین ماده جزء دارای چرخه کربس می باشد که به عنوان چرخه اسید سیتریک نیز شناخته می شود، که مجموعه ای از واکنش های شیمیایی پیچیده به عنوان قسمتی از تنفس کل سلول های استعمال کننده از اکسیژن از جمله سلول های موجود در گیاهان است. اسید سیتریک (Citric Acid) جوهر لیمو، یکی از از افزودنیها و مواد اول غذایی محبوب در اکثر کشورها است. یون سیترات اهمیت بخش اعظمی از فلزات نمک سیترات تولید میکند که مهمترین آن سیترات کلسیم (جوهر لیمو) است که به جهت محافظت خوراک از خرابی و خوشطعم کردن آن بکار میرود. ۷ درصد از سرکه سپید اسید استیک هست و در اشکال سرکهها، سرکه سفید بالاترین اسید را دارد. این اسید قابلیت و امکان دسترسی پذیری زیستی مواد معدنی را ارتقا می دهد و به تن اجازه می دهد که مینرال ها را خوبتر جذب کند.