قطعا. شیر فشارشکن یا کمتر فشار آب مرکز یک برنامه حفاظتی است. اما اشکال متفاوتی از شیرهای کاهنده فشار آب و هزینه های کارگزاشتن مختلف در سراسر مرزو بوم وجود دارد. درموقع کارگزاشتن ، مسافت دو فلنچی که شیر در میان آنان قرارمی گیرد حداقل۲۰mm عمده از ارتفاع کل شیر باشد تا هنگام قرارگرفتن سطوح پیشانی ، شیر صدمه ندیده و جا به جهت قرارگرفتن گاسگیت ها وجود داشته باشد . کلیدی این حال، چنانچه هیچ یک از این دستگاهها کارگزاری نمیشد، شیر کاهش فشار آب کماکان باعث صرفهجویی دارای و قابلتوجهی در انرژی و آب میشود، که در سرانجام به طور متوسط فی مابین 50 تا 150 دلار در سال صرفهجویی میشود، یا بیشتر بسته به نرخ محلی شما. شیر فشار شکن یا این که ریگلاتور عموما براساس حداکثر فشار و دبی انتقالی و خروجی ها تقسیم بندی می شوند .که ریگلاتور فوق شبیه ریگلاتور برتولینی می باشد که اصلی ماکزیمم دبی 90 لیتر بر دقیقه و غایت فشار 40 بار می باشد که عموما برروی پمپ حساس مشخصات 40 بار فشار و دبی کاهش از 90 لیتر می قدرت نصب نمود. اتومبیل به طور متوسط 50 گالن در هر بار مصرف می کند. به کارگیری از محدود کننده جریان 3gpm جریان را به نصف کمتر می دهد و سبب ساز صرفه جویی در مصرف آب و انرژی می شود. 19. آیا دستگاه های محدود کننده جریان واقعاً در مصرف آب صرفه جویی می کنند؟ تصحیح اساسی شیر آب حدود 20 گالن مصرف می کند. به همین دلیل است که می گوییم یک شیر کاهش فشار آب «هاب» یک برنامه می باشد زیرا فشار ثابتی را در سراسر خانه مراقبت می نماید و در نتیجه عملکرد دستگاه های محدودکننده جریان را بهبود می بخشد. همین مورد قضیه ذیل اثر گذاری عملکرد شیر در شرایط نزدیک به بسته بروز پیدا می کند . شستشو حیاتی آب جاری 30 گالن در هر وعده غذایی مصرف می کند. 18. آیا باید از سایر وسایل صرفه جویی در مصرف آب و انرژی به کار گیری کرد؟ 20. بعضا از نکاتی که کاربر می تواند به جهت صرفه جویی در مصرف آب و انرژی به فعالیت گیرد چیست؟ از گزاره معمولی ترین و قلیل هزینه ترین دستگاه های موجود ، فشار شکن های جوی می باشد که مانع از بازگشت آب به داخل خطوط آب می شود . به جهت جلوگیری از آسیب به پمپ اهمیت ید توجه داشت در روزگار آزاد کردن کلاچ شیر فشار شکن فشار سیستم در ذیل ترین میزان باشد و پس از شروع به کار به شکل یکنواخت شیر را بسته تا فشار سیستم بالا رفته و شوک به سیستم وارد نشود. هنگامی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط مهم تعمیر فشار شکن هیدرولیک وب وبسایت خویش باشید.