10. درصورتیکه شناگر خیلی مهربانی نیستید یا این که جدید شنا یاد گرفتهاید، به قسمتهای عمیق استخر یا دریا که طول آب از قد شما عمده است حلقه شنا دخترانه نروید. همانطور که می دانید، جنین ۹ ماه در محفظه مایع رویش می کند، به این ترتیب درصورتیکه نوزاد تازه متولد شده ای را در آب قرار بدهند، قدرتمند میباشد دست و پا بزند و خودش را شناور نگه دارد، اما همین بضاعت صرفا مربوط به یک سری ساعت اول ولادت است و به تدریج دارای ارتقا سن از بین می رود. لذا در صورتی که ماه اولیه حیاتی 5 عدد در روز شروع کردید در ماه دوم دارای 10 عدد آغاز می کنید. در صورتی که کاربر گروه شدید باید با مسئولیت شوید که هر روز مطابق برنامه تمرین کنید. نیاز هست که سربازان حرکت شنا را روزانه به تیتر گوشه ای از تمرین روزمره انجام دهند. سپس آرنج ها را تماما باز نمایید تا دوباره به بالا باز گردید. 1: (Plus 1): تعداد شنا را روزانه اهمیت ارتقا 1 بالا ببرید. حتی یک آسیب ریز کافی هست تا شنا را دشوارتر کند. این عدد در یک سال هم اندازه 1800 شنا خواهد شد. هر چه اکثر تکرار نمایید ، حاذق تر شده و انجام آن حرکات معمولی تر خواهد شد. جهت انجام حرکات شنا واجب است که بخش بالاتنه ی قدرتمند داشته باشید (سینه، پشت بازو و عضله ها شکم قوی). ارتش از حرکات شنا جهت قادر خیس نمودن نیروهای خویش استفاده می کند. در اطراف چال حوضها، سکوهایی به طول ۲ یا این که ۳ متر وجود داشت که از بالای آن به درون آب میپریدند و عملیاتی مانند پشتک و وارو انجام می دادند. نوزادان از وقتی که جنین بودند داخل آب قرار داشتند، پس از نوزادی تا هر سنی میتوان شنا کرد. این چال حوضها، که حداکثر از ۱۰ متر تجاوز نمیکرد، برای شنا نمودن و آب بازی بود. در وضعیت كلي به ازاي يك دايره ي كامل كه دو دست مي پيمايند، پاها 6 ضربه به آب مي زنند و قاعدتاٌ اين ريتم بايد مراعات شود. اکثری از اشخاص دست های شان را بیش از حد لازم از بدن به دور کنید. هنگام خرید کالایی که قصد استعمال از آن را به طور مرتب دارید ، حساس تداوم زیاد حیاتی است. اگر از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه حلقه شنا دخترانه لطفا از ورقه ما بخواهید.