پردازشگر DSP باعث بهبودعملکرد سمعک و ارتقاء درک گفتار می شود. صحیح می باشد که گزینش بهترین سمعک برای همان نوارگوش وابسته به تجربه و مهارت بالای شنوایی شناس می باشد اما درنهایت دکتر ادیولوژیست تمام مورد ها لازم جهت تعیین بهترین سمعک را در حیث می گیرد. پردازش دیجیتالی در سمعک ها باعث می شود که بتوان سمعک را براحتی تنظیم کرد و یک عدد از حیاتی ترین تفاوت های سمعک های دیجیتال اهمیت آنالوگ در همین است که سمعک های دیجیتال بر شالوده ادیوگرام یا نوار گوش فرد اندک شنوا تنظیم می شوند. سمعک دیجیتریم را می قدرت برنامه ریزی کرد به همین مضمون‌ که آن را به وسیله سیستم یا این که برنامه خاصی تنظیم کردو یا متناسب اهمیت ورود هر صدای چه عکس العملی نشان بدهد. حتی امروزه سطحی از تکنولوژی در سمعک دیجیتال قرار گرفته که بر آن شالوده صداها حساس اعتنا به مکان های گوناگون به میزان خاصی سمعک زیمنس تقویت می کنند. سمعکهای استخوانی بر خلاف سمعکهای ساده صدا را تبدیل به ارتعاشات خاصی میکنند؛ همین ارتعاشات یگانه از طریق استخوانی که در پشت گوش قرار داراست وارد گوش میشوند. برای مثال تقویت صدا در محیط کتابخانه حیاتی تقویت صدا در محیط کلاس کاملا متعدد است. سمعکهای هوشمند(smart hearing aid) میتوانند از روش اتصال بلوتوث حساس سایر دستگاههای هوشمند همانند تلفن هوشمند یا این که تلویزیون رابطه برقرار کنند. ارتباط دو سمعک باهم و همزمان وصال صدا به دو گوش سبب بالا رفتن امکان جهت یابی صدا توسط کاربر شده و بهنوعی عملکرد همزمانی دوگوشی را که در اشخاص طبیعی وجود دارد به جهت فرد در گیر کاهش شنوایی بعد ها می نماید و همین سبب بالا رفتن میزان مرغوب بودن صدا و پردازش خوبتر آن می گردد. امروزه و دارای پیشرفت تکنولوژی سمعک های جدید، سمعک های آنالوگ اشاعه کمتری دارند درصورتیکه بخواهیم سمعک آنالوگ را به گویش بی آلایش تمجید کنیم، سمعک آنالوگ به سمعکی گفته می شود که اهمیت پردازش آنالوگ است. پردازش دیجیتال سبب کنترل و ایجاد صدای بهتر در سمعک ها می شود.سمعک دیجیتال با سه قسمت رسیور یا گیرنده، مدار پردازشی و میکروفن یا این که بلندگو است. به علت تماس میکروفون سمعک جیبی اهمیت لباس شخص ناچیز شنوا، صدای ناشی از همین عکس العمل نیز تقویت می شد که خوشایند کاربری که از همین دسته سمعک به کارگیری می کند نبود.