مراکز پیشگیری وکنترل بیماری در آمریکا، ضدعفونی نمودن روزمره سطوحی که مرتبا لمس می شوند مانند: دستگیره ها، کلیدهای برق، پیشخوان ها ، تلفن ها ، کیبوردها، شیر آب ، سینک ها و خدمت های بهداشتی را اصلی آب اکسیژنه یا این که بقیه مواد ضدعفونی کننده فراوان سفارش می کنند. بیشتر خدمت های بهداشتی مرکزها درمانی اساسی به کارگیری از این ترکیب، ضد عفونی می شوند. افرادی که با همین ماده فعالیت می کنند باید زمان عمل از ماسک و دستکش اختصاصی به کار گیری کنند. مالاشیت گرین پس از جذب در بافت های تن ماهی ، به لوکومالاشیت گرین احیا می شود که یک ماده چربی دوست و کلیدی خاصیت ماندگاری طولانی در بافت ها بوده و اکثر خواص سمی آن را به همین متابولیت احیا شده نسبت می دهند. پراکسید هیدروژن را می اقتدار رقیق کرد و به جهت درخشان نمودن سطوح شیشه ای از پاراگراف آینه ها سوای ایجاد لکه به کارگیری کرد. در همین فرآیندها از محلول هیدروژن پراکسید برای حذف ناخالصی ها و آلودگی های فلزی که به تیتر دست اندرکاران مزاحم در واکنش اساسی محسوب می شوند، به عمل می رود. آب اکسیژنه در صنایع فلزی و آبکاری چه کاربردی دارد؟ خواص رنگبری هیدروژن پراکسید در همین مورد کلیدی زیادی دارد چرا که موجب می شود تمام محصولات تولید شده به رنگ سفید تغییر‌و تحول پیدا نمایند و ناخالصی های آن ها نیز از بین برود. حجم محصول، درصد خلوص، نرخ ارز و کمپانی تولیدکننده به طور کلی از عامل ها فراوان اهمیت در تعیین ارزش مواد شیمیایی هستند؛ ارزش آب اکسیژنه نیز زیر تاثیر همین موردها است. محلول آب اکسیژنه در صنایع غذایی آب اکسیژنه گزارش کار هم کاربرد دارد. آب اکسیژنه در مصارف طبی برای ضد عفونی نمودن وسایل و اسباب و اثاث بیماران در بیمارستان کاربرد فرآوان دارد. محلول آب اکسیژنه ، یک محلول قادر با خواص اکسید کنندگی و رنگبری است، به این دلیل از این ماده در ساخت گونه های دارو، مواد آرایشی و بهداشتی و همچنین در مصارف طبابت استفاده می شود.