درنتیجه این تقاضاهای توشه بالاتر، ساختارهای موجود می بایست مجدد ارزیابیشده و برای برآورده شدن نیازهای بار اضافی ممکن میباشد مقاومسازی ساختمان ضرورت یابد.بهطورکلی مقاومسازی ساختمان ممکن می باشد به ادله تغییرات کد، بهسازی لرزهای کمبودهای ایجادشده به دلیل اثرات زیستمحیطی(مثل خوردگی )، تغییر و تحول در ارتقا بار خدماتی و یا این که نقص ناشی از ساختار که به عامل نادرست در طراحی یا ساختوساز ایجادشده است، ضرورت یابد.برای سازههای فولادی و بتن آرمه، منزلت سازی در برابر زمین لرزه می تواند اهمیت استعمال از یک عدد از روشهای متفاوت مثل شاتکریت، اتصالات قطعات پیشساخته و چسباندن ورقههای فولادی، ارتقا سطح مدت زمان بخش بتنی اهمیت بهرهگیری از پوشش بتنی و کامپوزیت خارجی، فولاد پیوندی خارجی، تقویت خارجی کاربر سازهای حیاتی سیستمهای پس از جاذبه خارجی یا این که داخلی و همینطور سایر روشها و یا این که ترکیب آنها، انجام شود. ارتقاء بازه به معنی کاشت آرماتور دوخت ، ریشه یا این که کانال های فولادی به مراد ارتقا کشش و قالب بندی و اجرای بتن مجدد است. در این مورد شمع ها ممکن است تحت کشش قرار گیرند. میراگرها ممکن است در مهاربندی ها، اتصالات سازه­ای و اجزای غیر سازه­­ای قرار دیتا شوند که معمولی ترین و پرکاربردترین روش، استعمال از میراگر در مهاربندها می باشد. در درحال حاضر حاضر به واسطه هشدارهایی که درباره ز‌لزله تهران دیتا می شود، مسأله مقاوم سازی ساختمان کهن به طور جدی در درحال حاضر پیگیری است. زلزله های متعدد به کرات نشان دیتا اند که معمولی ترین بنا ها بیشترین اقبال زخم مقاوم سازی جاده پذیری را دارند. ساختمان کهن و به شکل اسکلت فلزی و فاقد سیستم مقاوم در برابر ز‌لزله بوده است که با توجه به آیین طومار زمین لرزه برای بارهای ثقلی و جانبی مقاوم سازی گردید. عموما استعمال از سیستم های مهاربندی واگرا (EBF) در مقاوم سازی و تقویت ساختمان های بتنی به دلیل پر هزینه بودن و مشکلات موجود در اجرا رایج نمی باشد ولی اشکال سیستم های مهاربندی همگرا می توانند در همین جور بهسازی و تقویت بنا های بتنی و فولادی گزینه اعتنا قرار گیرند. در صورتی که شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در مورد مقاوم سازی ریه لطفا از سایت ما دیدن کنید.