بعداً تأکید آن بر طرز گزارش گیری خبر‌ها و رسانه های اجتماعی از تحریف های ریز داستان رحیم است که آغاز به منسجم شدن همه چیز در ساختار ماجرا فرهادی میکند. به گزارش قدس آنلاین، یکی از راستا های حقیقی که کماکان به آن پرداخته می شود، مشاجره کنش مندی زنان در بازه زمانی دفاع مقدس است. همانطور که گفته شد رحیم تصمیم می گیرد به جای به کارگیری از آن پول به جهت رهایی خود و برگشتن به زیست نرمالش زنی را که کیف را گم کرده است، پیدا کند. پیتر بردشاو از مجله گاردین به فیلم سه ستاره از پنج اعطا کرد و نوشت: «قهرمان، عملکرد موفقش را مدیون بازی هوشمندانه امیر جدیدی در نقش رحیم است؛ پدری طلاقگرفته که جدید دارای مرخصی دو روزه از زندان آزاد شده و بابت بدهی حبس بودهاست. چهره یی از توی زندان داریم. در ایران، همانطور که به جهت فیلم پهلوان اصغر فرهادی آستینها بالا میرود، هر میزان از لطفی که به بدهکاران زندانی اعطا میشود، به هوی و هوس فردی طلبکاران آنان بستگی دارد. محسن تنابنده در سریال «پایتخت» به محبوبیت خوبی رسید و اینبار تصمیم گرفت در شمایلی جدید اساسی نقش بهرام جلوی دوربین فیلم قهرمان اصغر فرهادی رود. فیلم قهرمان را چطور دیدید و به لحاظ شما در چه جایگاهی در کارنامه آقای فرهادی قرار میگیرد؟ به این معنی که می‌شود گفت چنانچه غیر از این فیلمساز که اسم دارد شخص دیگری این فیلم را میساخت به هیچ عنوان همین بحثها شکل نمیگرفت زیرا این فیلم در حد یک فیلم او‌لین بود. وی در ادامه افزود: البته به عوارض قابل بحثی، این فیلم نمره بالایی در کارنامه اصغر فرهادی ندارد. تعدادی روزی می باشد که نهایی فیلم اصغر فرهادی؛ قهرمان، اساسی بازی امیرجدیدی، سارینا فرهادی، محسن تنابنده و سحر گلدوست در سینماهای میهن نمایش شده است. شاید منتقدان خارجی فکر می نمایند این مفاهیم به جهت یک مملکت عالم سومی حتمی باشد البته آن ها بی خبرند از سرعتی که تکنولوژی در باخبر سازی انسان ها از موقعیت ساخت میکند. این مفاهیم در این فیلم به جهت مرزوبوم ایران، نه تنها راه‌حل ساز نمی باشد بلکه امری دستمالی شده و غیر قابل انکار و حتی از حقیقت به به دور است. نشان دادن موضوعی که امری غیر قابل انکار است و هیچ راهی به جهت بهبود آن وجود ندارد کاری عبث و بیرون از رسالهی سینمایی می باشد که ما سراغ داریم. مورد قضیه قهرمانی، حساس سوال ها درباره واقعیت جایگزین می‌شود و ارزش اجتماعی آن زیاد دوچندان اصغر فرهادی دلاور حسن ریوندی است.