از یک گژن پین به جهت اتصال شاتون به پیستون به کارگیری می شود. این رینگ ها مصرف روغن موتور و فشار روغن را تهیه و تنظیم می کنند. همین حلقه ها همچنین میتوانند در شیار نزدیک به انتهای بدنه پیستون هم قرار گیرند. و در آخر، تیم حلقه های روغنی که در شیار انتهایی پیستون و نزدیک به محل اتصال میل لنگ قرار دارند. تریلی و کامیون نیازی به سرعت بالا ندارند زیرا خطرساز می شوند ولی در عوض برای کشیدن بارهای مضاعف سنگین نیاز شدید به قدرت مضاعف متعددی دارا هستند . برای نمونه گرمترین روز سال در گرمترین مکان مرز و بوم را در لحاظ بگیرید و موتور را روشن و بسیار به آن فشار وارد نمایید چه می شود ؟ پر‌نور می باشد که به تعداد سیلندر ها ، پیستون بایستی در داخل سیلندر نصب گردد به تیتر مثال موتور 8 سیلندر اهمیت 8 پیستون هم است . همین حلقه به امداد حلقه روغن در مرحله داخلی سیلندر قرار دیتا میشود. عملکرد یک موتور احتراق داخلی به عملکرد پیستون بستگی دارد. اولین علامت فرسودگی حلقه پیستون، عبور گازهای حاصل از احتراق از فضای دربین حلقه و دیواره سیلندر می باشد. گاز زیر فشار از نحوه سوراخ در بین دیواره سیلندر و پیستون عبور کرده و به داخل شیار رینگ پیستون رویکرد پیدا می کند. این قطعه که به شکل توخالی است، مهم رفت و بازگشت عمودی در باطن سیلندر، گازهای منبسط شده درون سیلندر را به میل لنگ انتقال می دهد و لوازم حرکت اتومبیل را فراهم می نماید. مهم رسیدن به نقطه مرگ پایین روزنه مکش گشوده شده و خلا تولید می شود. نوع دوم آن ها کلیدی یه حلقه فولادی می باشد اهمیت این تفاوت که فاقد چاک هست و تاج پیستون به طور برآمده ساخته شده میباشد . به این مدل موتورها v6 گفته میشود. پیستون کاربر متحرکی است که بهوسیله گژنپین به شاتون وصل میگردد و به وسیله شاتون اقتدار حاصل از احتراق سوخت در محوطه سیلندر را به میل لنگ منتقل میکند. حرکت خویش را از نحوه یک شاتون به میل لنگ منتقل می کند. پیستون حرکت خود را به میل لنگ منتقل می کند که این منجر حرکت ماشین می شود. این خلل معمولا از لوله اگزوز خود را نشان می دهد. اهمیت کمک کارشناسان فنی رگلاژ (۰۲۱۷۲۴۹۱) دیگر نگران تشخیص درست اختلال ماشین خود قبل از مراجعه به مرکز ها تعمیراتی نخواهید بود. ساختار آن به گونهای هست که منبسط می‌شود و شکل آن اندکی تغییر میکند. قابلیت دارد که پیستون در چند محل به رخ عمودی و از بدور تا دورش مبتلا گرفتگی شود و در باطن سیلندر گیر کند، سیلندر همین موتور به جهت پیستون خیلی کوچک می باشد و در زمانه واضح شدن موتور خودرو براثر انبساط حرارتی پیستون بدنه پیستون به دیواره داخلی سیلندر فشار وارد می‌شود و موجب می‌گردد که پیستون در درون سیلندر گیر کند. به صورت تورفته یا گود ، برآمده و یا صاف ساخته می گردد . وظیفه حلقه پیستون در اتومبیل جلوگیری از آسیب رسیدن به این دو قطعه می باشد و در صورتی که خراب شود باید سریعا آن را تعمیر نمایید و رینگ پیستون های تازه جایگزین شوند. باید برای تمیز نگه داشتن موتور و خودداری از این اتفاق، به طور منظم به جهت بده بستان روغن موتور اقدام کنید. همین آلیاژ در حرارت های مضاعف مهم انبساط زیاد پاره ای است و لذا از انبساط پیستون آلومینیومی خودداری می قیمت پیستون به جهت پراید کند . بنابراین حفظ و سرویس پیستون به جهت عملکرد درست موتور زیاد اهمیت است. نیز چنین پیرایش سیلندرها به جهت کاهش شدن لرزش دارای است، مثلاً از یک موتور خطی نمیتوان انتظار متعددی به جهت کاهش لرزش داشت. اصلی گشوده شدن روزنه مکش، ترکیب هوا و سوخت از کاربراتور به محیط احتراق وارد می شود. علت اهمیت بوجود آمدن همین خلل ؛ گرم شدن پر سرعت و بیش از ترازو ، تزریق سوخت رقیق و یا این که داغ بودن بیش از ترازو نوع شمع ها است. پیستون ها از همین منظر به دو جور دو روزگار و چهار روزگار تقسیم می شوند . این جور موتورها چون فقط یک پیستون دارا‌هستند -و پیستون دیگری نیست که لرزش آن را خنثی کند- غالبا سر و صدای متعددی ساخت میکنند. آن‌ها ساختاری مخروطی دارا هستند و به جهت عایق بندی بخش اعظم گوشه و کنار احتراق به کارگیری می شوند. محصول آن ها از چدن یا این که آلومینیم می باشد پیستون های چدنی بدنه ای پهناور تر و سنگین تر دارند. مجموعه بعدی حلقه ها در پیستون که زیر حلقه حجمی و بالای رینگ روغنی واقع می شوند، حلقه وایپر یا این که پاک کننده پیستون نامیده می شود. این قطعه منجر بهبود عملکرد موتور وسیله نقلیه می شود. در صورتی که شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه پراید چندین پیستون دارد بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.