در طیف گستردهای از انواع پوست از زنگ سفید تا سبزه اثرگذار است. ارتفاع موج آیتم استعمال به جهت لیزر در این سیستم ۷۵۵ نانومتر می باشد که در محدودهی مادون قرمز طیف نور قرار میگیرد. همین ارتفاع موج نور اجازه می دهد که نور توسط فولیکولهای مو و نیکی بافت همسایه جذب شود و انرژی ناشی از لیزر را به هدف آیتم حیث متمرکز میکند. نور این دستگاه قرمز رنگ می باشد از همین رو علاوه بر لیزر موهای زائد کاربردهای دیگری نیز دارد. درمان میتواند به خوبی بر روی بخش اعظمی از انواع پوست و مو فعالیت کند، ولی اگر موهای بلوند، قرمز و یا سفید دارید، اثر لیزر کمتر است. همین بدان مضمون‌ می باشد که بر خلاف طریق هایی همچون اپیلاسیون، لیزر مو یکبار به جهت مدام انجام می‌گردد و پس از آن شما دیگر شاهد رویش مو در حوزه‌ پاکسازی شده نخواهید بود. برای از فی مابین بردن فولیکول مو، لامپ فولیکول مو که در آن خون موها اهمیت رشد اکسیژن مهیا می گردد، بایستی نابود شود و همینطور حذف سلولهای بنیادی که مسئول تجدید موها هستند نیز باید نابود گردد. اینها برای آسیب فولیکولهای مو انتخاب میشوند، در حالی که هدف رساندن دست‌کم زخم به بافتهای اطراف فولیکول است. این طول موج لیزر، مثل لیزر روبی، اکثر به وسیله ملانین و فولیکولهای مو به جای بافتهای اطراف جذب میشود. واضح است که هزینهی لیزر موهای زائد کل تن از هزینهی لیزر پشت لب بسیار عمده است. آیا مردان هم میتوانند از لیزر موهای زائد استعمال کنند؟ نواحی بزرگ پوست میتوانند پوشش داده شوند. نواحی پهناور پوست میتوانند معالجه شوند. اشخاصی که موی قرمز دارند نیز میتوانند موهای زائدشان را لیزر کنند، اما احتمال دارد به جلسات درمانی و دورههای درمانی بیشتری نیاز خواهند داشت. ارتفاع موج میتواند بسته به درخواست و نیاز شما تنظیم شود، حساس توجه به سطح انرژی و زمانی که در معرض لیزر هستید. ولی معالجه می تواند برای موهای بلوند و یا این که پوست های تیره انجام گیرد البته به جلسات بیشتری به نسبت پوست های پر‌نور و موهای تیره نیاز خواهند دات. سیستمهای لیزر حذف موهای زائد از دیودها یا نصفه رسانهها ساخته شدهاند. این سیستم می تواند منجر آسیب به سلولهای ساخت کننده رنگدانه (ملانوسیتها) شود که می تواند تکههایی تیرهتر یا این که روشنتر از پوست به جای بگذارد. سیستم حذف موهای زائد دایود می تواند به طور اثرگذار در گونه های پوست تیرهتر استفاده شود. به جهت افرادی که هر مدل نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در آیتم چگونگی به کار گیری از لیزر مو شهرکرد ، شما ممکن است می توانید حیاتی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.