رینگ پیستون در بین سیلندر و پیستون قرار دارااست و یکی از مهمترین قطعات خودرو به شمار می رود. رینگ های فشاری همچنین به جهت انتقال حرارت از پیستون به دیواره سیلندر کار می نمایند ، جایی که مایع خنک کننده ای که از طریق جلیقه های آب جریان داراست ، پخش پیستون لیفان 620 می شود. چدن به راحتی اساسی جداره سیلندر آب بندی میشوند. هنگامی این مشکل پیش آمده از بزرگی سر شاتون باشد باید بیرینگهای میل لنگ و بخشهای نشت بندی کننده را نیز بده بستان کرد. شاتون ارتباط در میان میل لنگ و پیستون را برقرار میکند. زاویه همین پخی به سمت مخزن روغن بوده و حین حرکت همین قطعه به سمت میل لنگ عملکرد جاروبی از خود نشان می­دهد. در واقع مقدار متعددی از گازهای احتراق به محل اتصال میل لنگ می فرایند و روغن متعددی هم به محفظه احتراق منش پیدا می کند. زاویه پخی تماسی برقرار می­کند که سبب ساز جهت دهی روغن اضافی بر روی جداره سیلندر به سمت رینگ روغنی و از آنجا به سمت مخزن روغن می­شود. کارگزاشتن حلقه روغنی در جهت اشتباه زاویه پخی (رو به حلقه فشاری) می­تواند منجر بالا رفتن مصرف روغن شود. حلقه این قطعه حاشیه اریب رینگی هست که تراز مماس آن زاویه ای نسبتاً 1 سکو ای داشته باشد. همین همینطور به خاطر خواص گوه ای هندسه حلقه باعث می­شود توزیع روغن در کل کورس حرکت همین قطعه به رخ بهینه شکل پذیرد. وجود یک ترک در بدنه کمپرسور رینگ باعث می شود تا ما به راحتی بتوانیم آنرا در درون شیار پیستون کارگزاری و روش اندازی بکنیم و به این خاطر است که به طور معمول دو عدد کمپرسور حلقه را در درون پیستون کارگزاری می کنند تا شکاف ها به صورت متقاطع در جهت بر خلاف یکدیگر قرار بگیرند و آببندی کامل صورت گردد. تمام حلقه های پیستون به کار رفته در موتورهای Briggs & Stratton از جنس فولاد چدن می­باشند. رینگ فشاری بالاترین یا نزدیک ترین حلقه به گازهای احتراق میباشد و در معرض بیشترین میزان خوردگی شیمیایی و همچنینی بالاترین دمای فعالیت پیستون 125 قرار دارد. رینگ های همین قطعه به عمل رفته در موتورهای کوچک عموما شامل رینگ فشاری، حلقه وایپر و رینگ روغنی می­باشند. همین فشار معمولا به الاستیسیته مواد سازنده رینگ پیستون، فاصله ازاد رینگ پیستون و تعامل اهمیت گازهای احتراق بستگی دارد.