هرچه مقدار حبابهای ورق اکثر باشد کیفیت ورق فومیزه پایینتر هست و برش ورق سختتر میشود. که حیاتی میزان مرغوب بودن های متفاوتی می باشد. این ماده مبنا اصلی و تشکیل دهنده ورق pvc یا این که همان ورق فومیزه هست که به همپا تیم ای دیگر از مواد شیمیایی و اهمیت نسبت های تماما مشخص مخلوط شده و طی انجام فرآیندهایی به ورق فومیزه ضد آب تبدیل میشوند. از کاربرد های ورق فومیزه می توان به ایجاد سقف کاذب، دیوارپوش، تولید کابینت فومیزه، کابین روشویی و پارتیشن اشاره کرد. PVC به عنوان جایگزینی برای چوب ، در برابر آب و هوا ، فساد ، سایش ، ضربه و ضربه مقاوم هست و در بخش اعظم پروژه های خوب طراحی شده اطمینان می دهد که بخش بزرگی از PVC استعمال شده می تواند در پایان قدمت خود بازیافت شود. مواد مذاب پس از تزریق بوسیله کمپرسورهای خنک کننده سرد شده و تا حدی از حرارت داخلی ورق ناچیز می گردد و رخ اولیه ورق pvc را به خود میگیرد. به کارگیری از پی وی سی به جای چوب طبیعی از برش دادن طبیعت خودداری می کند و در محافظت محیط اهمیت قیمت ما مثر است. ورقهای فومیزه پلیوینیل کلراید، از ضخامت ۳ تا ۳۰ میلیمتر اصلی عرض ۱۲۲۰ میلیمتر تولید می گردند و طول متاع خروجی بنا بر سفارش مشتری برش داده میگردد و به ورق فوميزه ترازو استاندارد درمیآید. خط ایجاد فوم توسط روش فوم شدن آزاد انعطاف پذیر بوده و زمانی که نیاز به تغییر ضخامت برگه می باشد نیازی به تغییر و ردوبدل دای و کالیبراتور نمی باشد. PVC نه صرفا در هزینه های عملیاتی صرفه جویی می نماید ، بلکه دوران را نیز از میان می برد ، بنا های چوبی در تماس حساس آب و به مرور دوران پوسیده می شوند و حیاتی گذشت روزگار ساختار کلیدی ساختمان آسیب می بیند و زخم می بیند ، جبران این آسیب نیاز به هزینه و زمانه متعددی دارد.