دوزینگ پمپ یا پمپ اندازهگیر یا به عبارتی دیگر مترینگ پمپ، پمپی است که میزان معلوم (دوز مشخصی) از یک سیال را پمپاژ (تزریق) می کند. زمانی که پمپاژ سیال کلیدی به کار گیری از رایانه، میکروپروسور­ها، DCS ، PLC و یا شیر­های تناسبی کنترل شود. به طور مثال دوزینگ پمپی حیاتی دقت یکسال به معنا خطای 1 درصدی آن می باشد. ویژگی با این پمپ های کوچک همین هست که قادرند میزان مشخصی از ماده ی شیمیایی را حیاتی اعتنا بالا به آب بیشتر کنند. حال مورد قضیه این میباشد که در طی روز ها با مراجعه افراد متفاوت به استخر، تغییرات متعددی در PH آب استخر دیده می شود و در همین حوزه استفاده از دستگاه دوزینگ پمپ به جهت تزریق کلر بهترین مورد محسوب می شود و عملیات پیش تصفیه هم به درستی رخ می گیرد. کلریناتور ( دوزینگ پمپ یا این که پکیج تزریق مواد شیمیایی) پمپ تزریق کلر به پکیج های تزریق کلردر سیستم کلریناتور گفته می شود که در ابعاد و ظرفیت های متعدد و به صورت دستی یا هر مشخصه طراحی و اجرا می شود جزء حیاتی سیستم کلریناتور یک دستگاه دوزینگ پمپ مترینگ پمپ یا پمپ میزان گیر می باشد . همچنین هنگامی کار مکش به طور موقت و یا دائم به خاطر مسائلی همچون پیدایش کاویتاسیون و یا بسته شدن ناگهانی شیر مکش و یا هر استدلال دیگری انقطاع شود، همین شیر وارد عمل می شود و سیال هیدرولیک مازاد وارد مجرا مربوطه می کند. در همین مقاله از کاریز پمپ درباره دوزینگ پمپ برای تزریق کلر تفسیر دادیم یار ما باشید. همچنین بعضی از گونه های دوزینگ پمپ موتوری، ضد انفجار میباشند و به همین ادله به جهت کاربردهای خاص که خطر اشتعال بیشتری وجود دارد، بسیار مناسباند. توليد حباب در پروانه وقتي شکل مي دهد كه Npsh موجود مكش پمپ كمتر از Npsh اين دستور مي تواند به علت وجود مانع در مسير مكش، وجود زانوئي در فاصله نزديك ورودي پمپ و يا شرايط غير دوزینگ پمپ بشکه عادي مي باشد. در اکثری از صنعت های لازم می باشد که میزان به طور کامل دقیقی از یک سیال به ماده ای دیگر به رخ پیوسته طولانی تر شود که همین امر ضرورت اختراع پمپی به این خواسته را ایجاد می کند. معمولاً سطح دبی همین پمپ ها نیز به صورت دستی و هم اتوماتیک تهیه و تنظیم می شود. این پمپ اساسی یک خط مکش می باشد که اهمیت یک راه و روش محل ورود هست و خط دوزینگ نیز به مکش وصل است.