در صورتی که فشار کابین خلبان به علت بالا رفتن ارتفاع زیاد اندک شود ،به طور اتومات چراغ خطر کابین خلبان هواپیما را واضح قیمت پرشر سوئیچ روغن می کند. این نوع پرشر کلید ها به دو رخ NC یا NO می باشند و اهمیت وصال فشار به مقادیر تعیین شده آلارم پر‌نور می شود. از آنجایی که دستیابی به فشار مشخص و معلوم شده ممکن می باشد به رخ تدریجی و آرام انجام گیرد در حالی که عملکرد سوئیچ بایستی به رخ پرسرعت انجام باشد، از مکانیزم سوئیچ مینیاتوری اسنپ-اکشن ممکن میباشد استفاده می شود. آن‌ها به طور گسترده ای در در دست گرفتن صنعتی تجهیزات نظیر دستگاه های پرس ، خودرو های تزریق قالب پلاستیکی و جوشکاری استفاده می شوند. آن ها اغلب در جایی استعمال می شوند که فضا یا هزینه نگرانی های بیشتر ای دارند. ولی بخش اعظم مواقع پیدایش مشکل در پرشر حساس علائمی یار است که در رخ تماشا آن‌ها باید به سلامت این قطعه شک کرده و آن را تحلیل کنید. این سوئیچها برای نظارت و در دست گرفتن مداد سیستمهایی که مهم مایعات پایین فشار فعالیت میکنند، کاربر دارند. مثلاً فرض نمایید که قرار میباشد چراغ آلارمی در دوران ازدیاد فشار و عملکرد پرشر سوئیچ هیدرولیک فعال شود و یا این که این که یار دارای عملکرد پرشر سوئیچ مهم هدف تخلیه سیستم های پرفشار، شیر هایی در مکانی دیگر از سیستم باز و یا بسته شود. در هنگام افزایش فشار گاز بیش از مقدار تهیه شده توسط ولوم روی دستگاه ، تیغه NC گشوده شده و تیغه NO بسته می شود و چنانچه فشار گاز از میزان تنظیم شده افت کند ، مجددا تیغه NC بسته شده و تیغه NO گشوده می شود . سوئیچ حیاتی فشار خاصی به تیتر نقطه تهیه و تنظیم ، یک مخاطب را باز و بسته می کند. سوئیچ های فشار در تعداد زیادی از صنایع به کار گیری می شود. اهمیت این همگی دانفوس مهم به کارگیری از شیر انبساط به جهت تنظیم سیستم های تبرید شروع شده و دارای یکی از از او‌لین ترموستات های رادیاتور در جهان برای تهیه و تنظیم گرما و اولی مبدل فرکانس تولید انبوه در دنیا به جهت در اختیار گرفتن شتاب موتورهای الکتریکی ادامه یافت. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط اهمیت پرشر سوئیچ قابل تنظیم وب وبسایت خود باشید.