این گفته ها تنها نظر مردم یا پلیس راهور نیست، بلکه کارشناسان صنعت اتومبیل نیز به این مسئله اذعان دارند که دیگر کار از کار قبلی است و خودروسازان داخلی به نوعی جنایتکاران بزرگی میباشند که توسط تیم هایی حمایت می شوند. بالا میباشد کاهش ارزش رخ نمیدهد چرا که همین مواد تشکیل دهنده تولید میباشند که قیمت بالایی دارند. به طوری که رهبری در چکیده از سخنان روز یکشنبه، برهان اساسی وضعیت نامناسب معیشت مردمان را در عدم دقت به بهبود فرایند ایجاد و تصمیم گیری های اشتباه دانستند، و ضمن این که آمارهای کلان اقتصادی دهه 90 را حقاً و انصافاً ناخرسند کننده خواندند، گفتند: آمار و مقدار «رشد ساخت ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، پرورش نقدینگی، مسکن، تأمین خودرو آلات و مسائل مشابه»، اصلاً خرسند کننده نمی باشد و ضربه به معیشت مردمان که همیشه از آن ابراز نگرانی می‌کنیم ریشه در این مسائل و واقعیات دارد. دلیل با همین مشکلات، صِرف تحریم نمی باشد بلکه تصمیمگیریهای غلط یا کمکاریها، سبب ساز بخش مهمی از مشکلات لوازم خانگی راک بوده است. کلیه ما این ضربالمثل را شندیدهایم که «هیچ بقالی نمیگه ماستم ترشه» همین دقیقاً در گزینه بازار اسباب خانگی هم صدق می کند. از اثاثیه خانگی دکوری تا اسباب آشپزخانه و اثاثیه برقی کلیه و کلیه نقشی کلیدی در تولید فضای دلنشین یک خانه ایفاء میکنند. دریغ از یک مبادرت موثر، علی رغم همین تمامی طرح و برنامه و تغییر تحول همین مدیر و آن مدیریت خودروسازان نیکی فقط در پروسه ایجاد خویش تغییر کلیدی انجام ندادند، بلکه فعالیت را به جایی رساندند که بالاترین منزلت سیاسی سرزمین به حالت کالاهای داخلی و وضعیت خودروسازان ورود کنند. در سال های اخیر با این که شعار سال ها همواره اشاره به حمایت از ساخت داخلی و تولیدکننده بود و حمایت تمام قد مسئولان و مقامات بلند مرتبه سیاسی را در پی داشت، اما وضعیت تولید، میزان مرغوب بودن و ارزش محصولات نه تنها رضایت مردم و کارشناسان این راستا را در پی نداشته، بلکه به نقطه ای رسیده می باشد که بالاترین رده سیاسی سرزمین هم به آن انتقاد و گلایه دارد. به گزارش رکنا اقتصادی، روز یکشنبه 10 بهمن ماه 1400، رده معظم رهبری کلیدی جمعی از تولیدکنندگان دیدار داشتند که در آن دیدار گلایه هایی را در آیتم شرایط میزان مرغوب بودن و بها بعضا از محصولات داخلی از جمله ماشین و اسباب خانگی ابراز نمودند. فرقی هم نمی کند بازه قبل از تحریم را تحلیل کنیم یا پس از آن را، خودروسازان داخلی هر زمان مردمان را اهمیت صدمات مالی و جانی مواجه کرده اند. از پاراگراف شرکتهایی که محصولات خویش را در باطن سرزمین ایجاد می کنند میتوان به پارس خزر، سینجر، پاکشوما، جی پلاس که در راستا ساخت تلویزیون عمل خویش را آغاز کرده و تعدادی برند دیگر اشاره کرد.