چگونه عملکرد چراغ های خودروی خود را به سنسور نور واگذار کنیم؟

در خودروهایی که مجهز به سنسور نور هستند می بینیم که بر روی دسته تنظیم چراغ های جلو یک بخش Auto وجود دارد که راننده با قرار دادن آن دسته بر روی Auto این سنسور را فعال می کند و چراغ های جلو متناسب با تشخیص سنسور خاموش یا روشن می شوند.

در خودروهای آلمانی بخش تنظیم چراغ خودرو بر روی دسته راهنما قرار ندارد و می بینیم که کنترل چراغ ها توسط سِلِکتور درجه مانندی که در سمت چپ فرمان قرار دارد انجام می شود. در این خودروها بر روی سِلِکتور بخش Auto وجود دارد که با قرار دادن درجه بر روی آن سنسور نور فعال می شود.

در برخی از خودروهای دیگر نیز در سمت چپ دسته راهنما یک دکمه وجود دارد که بر روی آن کلمه Auto نوشته شده است که با فشار دادن آن سنسور نور فعال می شود.

به کارگیری سنسور نور (Light Sensor) در خودروها بیش تر است یا سنسور باران (Rain Sensor)؟

همان طور که در بین خودروها می بینیم به کارگیری سنسور باران بسیار کم تر از سنسور نور است، زیرا هزینه قطعات به کاررفته برای سنسور نور بسیار کم تر از سنسور باران است. به همین دلیل در خودروهای با قیمت متوسط هم از این سنسور استفاده می شود.

سنسور نور در کدام قسمت از خودرو قرار می گیرد؟

این سنسور ممکن است در پشت آینه وسط و یا در بخش جلویی داشبورد و نزدیک شیشه جلو قرار گیرد.

چگونه عملکرد چراغ های خودرو خود را به سنسور نور واگذار کنیم؟

در خودروهایی که مجهز به سنسور نور هستند می بینیم که بر روی دسته تنظیم چراغ های جلو یک بخش Auto وجود دارد که راننده با قرار دادن آن دسته بر روی Auto سنسور نور را فعال می کند و چراغ های جلو متناسب با تشخیص سنسور نور خاموش یا روشن می شوند.

در خودروهای آلمانی بخش تنظیم چراغ ها بر روی دسته راهنما قرار ندارد و می بینیم که کنترل چراغ ها توسط سِلِکتور درجه مانندی که در سمت چپ فرمان قرار دارد انجام می شود. در این خودروها بر روی سِلِکتور بخش Auto وجود دارد که با قرار دادن درجه بر روی آن سنسور نور فعال می شود.

در برخی از خودروهای دیگر نیز در سمت چپ دسته راهنما یک دکمه وجود دارد که بر روی آن کلمه Auto نوشته شده است که با فشار دادن آن سنسور نور فعال می شود.

برای تهیه لامپ های اصل و با کیفیت مناسب خودرویتان اینجا کلیک نمایید