براین اساس هر دو ماده فراوان با ارزش هستند و سود رسان میباشند البته به جهت شعور بهتر روزگار انتخاب یکی بر دیگری می بایست کاملا شباهت ها و تفاوت های هیدروکسید سدیم و هیدروکسید پتاسیم را شعور کنید . دو ترکیبی که به طور معمول بطور نزدیک و پایاپای گزینه های مطلوبی برای انتخاب هستند هیدروکسید سدیم و هیدروکسید پتاسیم می باشند ، چنانچه شما هم بر سر دو راهی استعمال از یکی از از این دو ادغام گیر افتاده اید ، مقاله پیش رو به شما کمک خواهد کرد که صحیح ترین مورد را تعیین کنید و مهم شباهت ها ، تفاوت ها و کاربردهای این دو ماده آشنا گردید . به کار گیری از همین ماده حیاتی مزایای بالقوه اقتصادی است که می تواند هزینه فرآوری روغن را به مقدار قابل توجهی کاهش دهد. به دلیل هزینه های ساخت ، هیدروکسید پتاسیم به طور کلی گرانتر از هیدروکسید سدیم می باشد ، هیدروکسید سدیم اهمیت استفاده از کلرید سدیم تولید می شود که به آن نمک ساده سفره می گویند ، در حالی که از یک مخلوط پر هزینه به جهت ایجاد هیدروکسید پتاسیم به کارگیری می گردد . در دماهای بالاتر، هیدروکسید پتاس جامد به شکل ساختار بلوری NaCl متبلور میشود. حتی در دماهای بالا، KOH جامد به راحتی آب را از دست نمیدهد. هیدروکسید پتاسیم یک جامد سپید اصلی جرم 12/2 گرم در میلی لیتر، نقطه ذوب 360 سکو سانتیگراد و نقطه جوش 1،327 مرتبه سانتیگراد است. در صنعت های غذایی ممکن میباشد پتاسیم هیدروکسید در فرآوری شکلات و کاکائو ، ایجاد رنگ کارامل و شستشو و لایه برداری شیمیایی میوه و سبزیجات به کارگیری شود. از پتاس به جهت شناسایی بعضا از گونه های قارچ به کار گیری می شود، یک محلول 3-5 % از پتاسیم هیدروکسید به پوسته قارچ بیش تر می شود و حساس تغییر‌و تحول رنگ آن می اقتدار متوجه شد که آیا رنگ قارچ تغییر‌و تحول کرده می باشد یا این که خیر. اگر از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم پتاسیم هیدروکسید دانسیته مولی لطفا از کاغذ ما بخواهید.