در در آغاز از افراد خواسته شده که دست اندرکاران برانگیزنده گرایش به سفر خویش را به ترتیب حق تقدم سکو بندی کرده که سرانجام آن در جدول آورده شدهاست. چنانچه رشتهای که قرار است آنجا بخوانید را دوست نداشته باشید، به شدت در رفتن شک وتردید کنید. درصورتیکه چنین روابطی حاکم نمیباشد که خوب تکلیف مشخص و معلوم هست. بخصوص اینها از آن دست موهباتی است که تا داریم متوجهشان نیستیم. در صورتی که قرار باشد رشتهتان را هم تحمل نمایید آنوقت زندگی همش شده میباشد تحمل! وی در انتها به کسانی که قصد هجرت دارند، گفت: می دانم که زندگی در ایران به ویژه در حالت فعلی چه میزان طاقت فرسا است، هربار که به کشور‌ایران بازمیگردم میفهمم که چقدر نسبت به دفعههای قبل زندگی دشوارتر شده است، واقعاً نمیتوانم حیاتی صراحت برای آنهایی که قصد سفر دارا هستند پیشنهادی بدهم به این برهان که من جای آن ها نیستم، برخی از آنان چندسالی درس خواندهاند و حالا نمیتوانند شغل قابل قبولی داشته باشند، در واقع زندگی نرمالی را تجربه نمیکنند، حتی همین افراد به عامل بی ثباتی اقتصادی نمیتوانند به جهت آتی خویش برنامهریزی نمایند ولی ضروری است بگویم که در صورتی که وابستگی عاطفی شدیدی به خانواده و بستگانشان دارا‌هستند خوب تر است عمده بر روی تصمیم خویش فکر کنند و تا آخرین لحظه به جهت زندگی در جمهوری اسلامی ایران بجنگند. این مدت زمان می تواند در کشوری 1 سال بوده و در کشوری دیگر 3 سال یا این که حتی اکثر البته مدت زمان معمول برای استمرار ازدواج طرفین غالبا 2 سال است. 6. فن دانشگاهی: یکی از خطرناکترین نگرشها، که شایع نیز هست، رفتن به هر قیمتی است. ویزای کاری به کسانی تعلق میگیرد که ضمن برخورداری از مدارک تحصیلی دانشگاهی، گواهی بینالمللی گویش و سوابق بیمه کاری، از یک شرکت فعال در آن مرز و بوم دعوتنامه قانونی داشته باشند. راستش به جهت هجرت کاری بایستی پاره ای سمج باشید. مثلا درصورتیکه شما جزو دستهای از اشخاص می باشید که دوستان در حوزههای متعدد دارید، و آنقدر نفوذ اجتماعی دارید که هر مورد از آنان در مواقع لزوم کاری برایتان انجام دهند، سخت به شکاف همین شبکه فکر کنید. 4. حالت رابطه ها خانوادگی: درصورتیکه رابطه ها لطف اهمیت پدر، مادر، آبجی و اخوی دارید، یعنی آن‌ها اکیداً برایتان عزیزند، و در شادیها و اعیاد، واقعا دلتان میخواهد کنار آنها باشید و سفر اینها را از شما میسِتاند، عالی کندن از اینها فعالیت سادهای نمیباشد و چه بسا موجب خسرانهای جبرانناپذیر شود. رشتهی آیتم علاقه یعنی رشتهای که فکر می نمایید در آن بهتریناید و آن به جهت شما مناسبترین تعیین است. و پژوهشهای خارجی مثل: شیرازی و مصیب، پاوان، یهودا و نارش فقط به تحلیل مسافرت نخبگان و قشر متخصص مرز و بوم پرداخته شده و از تحلیل و سنجش گرایش به هجرت افراد عامهی جامعه صرف نظر شده؛ که در پژوهش حاضر مثال ما اشخاص معمولی جامعه می­باشند و رغبت این اشخاص به مهاجرت­های میان المللی سنجیده شده است. تمامی همین موارد، عواملی میباشند که منجر میشوند تا سالانه بسیاری از اشخاص از سرتاسر دنیا به جهت سرمایهگذاری، راهاندازی یا خرید کردن بیزینس در کانادا و اخذ اقامت کانادا از نحوه خرید کردن بیزینس مبادرت نمایند. هر یک از این برنامه های مهاجرتی موقعیت منحصر به خود را به جهت متقاضیان مهاجرت به کانادا در حیث گرفته اند. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات فراوان بیشتر در مورد مهاجرت به کانادا youtube لطفا به بازدید از وب تارنما ما.